U bent hier

Adopteer een Kerk

Adopteer een Kerk!

Steeds meer kerken verliezen hun oorspronkelijke religieuze functie. Volgens sommige berekeningen loopt dat aantal de komende 10 jaar op tot misschien wel 2.000 stuks. Tegelijkertijd vertegenwoordigen deze kerken waarde. Voor de eigenaren, voor betrokkenen, omwonenden en vaak ook voor belangenvertegenwoordigers zoals erfgoedinstellingen en het openbaar bestuur. Het gaat daarbij zowel om economische waarde maar ook om culturele en emotionele waarde. Partijen zijn er dus vaak bij gebaat dat deze kerken een tweede leven krijgen. Maar dat blijkt in de praktijk vaak uiterst moeizaam te verlopen. Het project ‘Adopteer een Kerk’ probeert hier op praktische wijze verandering in aan te brengen.

Het doel

Het doel is een groep van initiatiefnemers bij elkaar te brengen die, ondersteund door een expertgroep van herbestemmingsdeskundigen, aan de slag gaat om de eigen kerk een (tijdelijke) bestemming te geven. Daarbij is het streven dat men van elkaar en van de expertgroep leert. Al werkende weg wil de expertgroep de bij de kerken betrokken eigenaren, projectverantwoordelijken en de betrokken gemeenschap he lpen om het eigen handelen te professionaliseren. De kennis die daarbij wordt opgedaan wordt publiekelijk gedeeld en via een platform voor iedereen beschikbaar gesteld. Vanaf het prille begin zal het leeuwendeel van het traject publiekelijk te volgen zijn via een of meerdere nader te bepalen platforms/(social) media. Ook zullen er leerbijeenkomsten worden belegd waarvoor gevraagd zal worden om de eigen kerk als casus te presenteren en te bediscussiëren. Het streven is om op deze manier een grotere groep mensen bekend te maken met- cq deskundig(er) te maken op het terrein van herbestemming van kerken en daarbij praktische handvaten aan te reiken. 

Opbrengst

De lessen uit die praktijk zullen uiteindelijk hopelijk leiden tot een praktische handreiking voor partijen die serieus aan de slag willen met het herbestemmen van een kerk. Een handreiking die ingaat op de do’s en don’ts van herbestemming. Een handreiking gebaseerd op de persoonlijke vragen en ervaringen vanuit de initiatiefnemers. Uiteraard wordt tegelijkertijd ook gestreefd om het tijdelijke of definitief gebruik van de geselecteerde kerken dichterbij te brengen.

Deelnemers

Er zijn in totaal 6 kerken die deelnemen aan dit project, te vinden aan de rechterkant van deze pagina. Achtereenvolgens worden de kerken in Schermerhorn, Opperdoes, Den Hout, Utrecht, Nieuwwveen en Puiflijk bezocht. Van de bezoeken worden verslagen opgesteld die gedeeld worden op deze website.

10 maanden

Om de in te zetten energie van alle betrokkenen focus te geven en in tijd af te bakenen wordt een periode van 10 maanden voor het project aangehouden. Het project is gestart in februari en kent een looptijd tot het einde van december.