U bent hier

Bewoners op de bres voor hun kerkgebouw

Regelmatig staan er bewoners op als een kerkgebouw in een kern, dorp of wijk zijn functie gaat verliezen. Bewoners, die zich sterk willen maken voor het behoud van ‘hun’ kerk. Mensen met veel ideeën, energie en passie om een mooie nieuwe functie aan het gebouw te geven. Zo zet Miranda van Bragt zich in voor de Corneliuskerk in Den Hout (Noord-Brabant).

Afbeeldingen: Miranda van Bragt is docent tekenen en culturele kunstzinnige vorming op het Monseigneur Frecken College in Oosterhout. De afbeeldingen zijn tekeningen van haar leerlingen 

Van Bragt woont in de pastorie naast de kerk. Alleen daarom al gaat de teloorgang van het kerkgebouw haar aan het hart. Ze is bovendien van mening dat het gebouw zich ook in deze tijd goed leent om te zorgen voor mensen. Van Bragt: ‘Waar ik op insteek is: onderwijs, cultuur, zorg, welzijn en bedrijvigheid. Een vrije omgeving waar mensen dingen van elkaar leren en voor elkaar zorgen, maar waar ook gewerkt wordt. Eigenlijk een soort levend laboratorium.’

Financiering hoog op de agenda

Om de toekomstige bestemming van het gebouw te realiseren, heeft Van Bragt een plan ingediend bij het bisdom. ‘Ik wil het gebouw kopen en heb ook al het voorlopig koopcontract getekend. Daarna verkoop ik het aan stichting d’Houtse kerk om het duurzaam en gebruiksvriendelijk te maken. De financiering staat dan ook hoog op de agenda van het bestuur. ‘We zijn op zoek naar financiën om de vaste lasten te kunnen dekken. Als dat geregeld is, kunnen we ons komend jaar richten op de exploitatie: wat zijn de mogelijkheden, wat vindt het dorp, wat zou er kunnen gebeuren? Hoe kunnen we er ook meer regionaal aandacht aan geven?

Samenwerking met jongeren

Jongeren spelen een belangrijke rol bij het behoud van het kerkgebouw. ‘We willen zo veel mogelijk de jongeren hierbij betrekken. Ons bestuur is behoorlijk divers qua leeftijd: de jongste is 23 en de oudste is 65 jaar. We werken veel samen met jongeren. Niet alleen met middelbare scholieren, maar ook met studenten van HBO’s en universiteiten. Stagiairs die meedenken over financiën, draagvlak en duurzaamheid. Door de kracht van jongeren te benutten, merken zij ook hoe belangrijk het is om dit soort erfgoed voor de toekomst te bewaren.

Bewustwording over instandhouding

Van Bragt ziet de bewustwording bij jongeren hierdoor ook toenemen. ‘Met de jongeren hebben we onlangs een presentatie gegeven. Dat was heel interessant, want dan merk je dat die jongeren zelf zeggen: ik fiets hier eigenlijk dagelijks voorbij. Maar ik sta er niet bij stil dat  er iemand op moet staan om ervoor te zorgen dat dit behouden blijft. Dat speelt natuurlijk ook bij wat oudere mensen: dat men er gewoon vanuit gaat dat het wel voor de toekomst bewaard blijft. Maar zo werkt het helaas niet in deze tijd.’

Exploitatie is een forse opgave

Dat de Corneliuskerk een rijksmonument is, maakt het er niet altijd makkelijker op. ‘Er was afgelopen jaren onvoldoende geld om het gebouw te onderhouden. Sinds 2016 is er helemaal niets meer aan gedaan, dus het gebouw is echt wel in slechte staat. We hebben nu wel het koopcontract getekend. En we moeten straks gaan zorgen voor genoeg inkomsten om het te restaureren en te onderhouden. Dat is wel een uitdaging, zeker als je bedenkt dat we het gebouw ook duurzamer willen maken. Doordat het een rijksmonument is, ben je beperkt in de mogelijkheden. We zijn hiervoor onder andere in gesprek met de gemeente, de Monumentenwacht, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het bisdom.’   

Voor een bestendige toekomst, is van Bragt afhankelijk van meerdere partijen. ‘We moeten open staan voor de uitdagingen die er liggen en hierover het gesprek blijven voeren. Met monumentenwacht, gemeente, maar ook zeker met financiers.’

Suggesties/ideeën altijd welkom
Heeft u een idee hoe plaatselijke initiatiefnemers zoals Miranda van Bragt hierbij ondersteund kunnen worden? Ziet u bijvoorbeeld mogelijkheden voor een financiële ondersteuning of om inkomsten te genereren? Of heeft u suggesties hoe het programma Toekomst Religieus erfgoed hierin kan ondersteunen? Neem dan contact op met: kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl.  Zodat deze groep initiatiefnemers nog meer in hun kracht gezet kan worden.

Reacties