U bent hier

Burgerparticipatie bij kerkenvisies

Meer dan de helft van de gemeenten heeft intussen een kerkenvisie opgesteld of is daar nog mee bezig. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de burgerlijke en de kerkelijke gemeente. Maar zeker ook voor de erfgoedverenigingen en burgers: hoe staan zij tegenover de toekomst van het religieus erfgoed in hun gemeente? Lilian Grootswagers belicht de rol van erfgoedvrijwilligers bij kerkenvisies.

Grootswagers is projectleider kerkenvisies om vanuit erfgoedvereniging Heemschut bij te dragen aan de Nationale Kerkenaanpak. Ze is betrokken bij initiatieven om inwoners mee te laten denken over een kerkenvisie.

Een ander perspectief

Waarom is het zo belangrijk dat burgers geconsulteerd worden bij kerkenvisies? Grootswagers: ‘Het is natuurlijk heel waardevol als gemeente en kerkeigenaar hiervoor met elkaar om de tafel zitten. Maar dan wordt er vooral vanuit een professionele bril naar het erfgoed gekeken. Burgers kijken er op een andere manier naar. Zij weten heel goed hoe de gebouwen in hun directe omgeving worden beleefd. Dat levert vaak verfrissende inzichten op.’ 

Bespreking van tussenrapport kerkenvisie

Tijdens een online bijeenkomst recentelijk kwam die meerwaarde van het burgerperspectief duidelijk naar voren. Grootswagers: ‘De gemeente Alkmaar had deze bijeenkomst georganiseerd. Het viel mij toen op dat de erfgoedvrijwilligers die lokaal actief zijn, betrokken burgers, met heel goede ideeën kwamen. Hun visie op het tussentijdse rapport van de kerkenvisie had echt toegevoegde waarde. Ik vond het trouwens ook goed dat de gemeente Alkmaar ervoor koos om de kerkenvisie tussentijds voor te leggen. Want je voegt eigenlijk een informatielaag toe vanuit de beleving van de bevolking. Daarmee krijgt een kerkenvisie een extra dimensie.’  Meer over de tussenrapportage kerkenvisie Alkmaar

Ook goed voor draagvlak

Het benutten van lokaal aanwezige kennis geeft niet alleen nieuwe inzichten. ‘Daar komt nog bij dat burgers ook de toekomstige gebruikers zijn van de gebouwen’, voegt Grootswagers toe. ‘Met burgerparticipatie vergroot je ook het draagvlak over toekomstige oplossingen. Je werkt samen aan dit traject. Dan worden over en weer inzichten gedeeld die bij kunnen dragen aan de oplossing. Het is daarbij goed om aan verwachtingsmanagement te doen.’ 

Samen kom je verder

De oude tegeltjeswijsheid ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ lijkt van toepassing op het verhaal van Grootswagers. Toch verwerpt ze dit nadrukkelijk. ‘Alleen ga je in dit geval helemaal niet sneller. Want als je het alleen doet, loop je later in het proces tegen allerlei zaken aan waardoor het alsnog langer duurt. Nee, ik zou dan zeggen: samen weet je meer, samen creëer je meer kansen. Door in een vroeg stadium mee te denken over het toekomstig gebruik van kerkgebouwen, wordt de weg naar de toekomst beter geplaveid.’

    Amstelveense benadering
    In Amstelveen is weer voor een andere benadering gekozen om burgers te betrekken bij de kerkenvisie. Aan de hand van een informatief filmpje worden inwoners opgeroepen om mee te denken. Zie hiervoor: Denk mee over de toekomst van Amstelveense kerken

    Zie ook:

    Reacties