U bent hier

Fietsen langs heilige huisjes

In de Gelderse regio ‘Liemers’ werken de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort en Doesburg aan een gezamenlijke kerkenvisie. Samenwerken staat centraal, want het religieus erfgoed, verleden, heden en toekomst gaan over gemeentegrenzen heen. In de Liemers is dit nu letterlijk het geval want er zijn vijf fietsroutes langs ‘heilige huisjes’ gemaakt. Inmiddels is ook de gemeente Montferland  aangesloten bij de routes.

Op bovenstaande afbeelding, van links naar rechts: Gemma Tiedink (wethouder gemeente Duiven), Evelyn Simonse (gemeenten Duiven en Westervoort), Hans Breunissen (wethouder gemeente Westervoort), Lilian Werdmuller (gemeente Zevenaar), Carla Koers (wethouder gemeente Zevenaar), Marinus Lenselink (gemeente Doesburg), Arthur Boone (wethouder gemeente Doesburg), Henk Willemsen (Rafelroutes)

Folder heilige huisjes routeOp Open Monumentendag was de aftrap van de ‘Heilige huisjes routes’. De fietsroutes gaan langs de religieuze gebouwen in de Liemers en Doesburg. Veel kerken waren op deze dag open en er vonden diverse activiteiten plaats. De wethouders van de gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar en Doesburg stapten op 11 september op de fiets om de ‘Heilige huisjes routes’ te fietsen. Na een gezamenlijke aftrap bij de Sint Andreaskerk in Zevenaar vertrokken zij naar verschillende kerken die op deze dag geopend waren. In een aantal kerken was te zien welke toekomstplannen er zijn voor herbestemming en/of medegebruik.

De routes

De Heilige huisjes routes blijven beschikbaar om de komende tijd meer mensen de gelegenheid te geven dit erfgoed in de Liemers en Doesburg te ontdekken. De fietsroutes brengen mensen langs de religieuze gebouwen in de Liemers en Doesburg.  Er zijn 4 fietsroutes van verschillende afstanden en 1 wandelroute uitgezet. Deze routes zijn te vinden via www.rafelroutes.nl of via het downloaden van de app izi.travel. 

Totstandkoming van de routes

De fietsroutes zijn onderdeel van de kerkenvisie Liemers en Doesburg. De kerkenvisie bestaat onder andere uit kerkenpaspoorten. Deze paspoorten hebben als doel om in één oogopslag te zien wat de toekomst is van de kerkgebouwen daar. Om alle informatie uit de kerkenpaspoorten weer te geven werd er gekozen om gebruik te maken van de gratis route-app izi.travel.

In een serie gesprekken met kerkeigenaren is gebleken dat veel eigenaren behoefte hebben aan informatie om het gebouw te kunnen behouden. Kerkeigenaren, locatieraden, erfgoedorganisaties, inwoners en andere belanghebbenden brengen nog met elkaar nog verder in kaart wat de wensen en mogelijkheden zijn.

Meer betrokkenheid

De kerken kunnen de routes gebruiken om vaker de kerk open te stellen en belanghebbenden te betrekken. De openstelling en routes op 11 september hebben in ieder geval tot meer betrokkenheid geleid. Zo gaf een buurtbewoonster van de Molukse kerk in Zevenaar aan: ‘Ik woon al 52 jaar naast deze kerk, maar ben er nog nooit binnen geweest.’ De kerk is van plan om te verduurzamen en daarmee ook de hekken rond de kerk te verwijderen. Het lijkt hen mooi om het terrein rondom de kerk te vergroenen en de buurt hierbij te betrekken. De samenwerking en betrokkenheid van het religieus erfgoed met diverse (beleids)terreinen komen hiermee goed naar voren: een wederopbouwkerk in het hart van de wijk, waar bewoners wellicht in de toekomst samenkomen in het kader van biodiversiteit en groen.

Over de kerkenvisie

In opdracht van de gemeenten Zevenaar, Doesburg, Duiven en Westervoort heeft het adviesbureau Spectrum, partner met Elan, opdracht gekregen om deze regionale kerkenvisie uit te voeren. Dit doen zijn in samenwerking met het Gelders Genootschap en de DKK. De routes zijn samengesteld door Rafelroutes en in de IZI app verwerkt door Zwerfgoed en mede mogelijk gemaakt door Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Zie ook: Kerkenpaspoorten in de Liemers en Doesburg zijn klaar!  | Gelders Genootschap

Reacties