U bent hier

Kerkenvisies in cijfers - huidige stand van zaken

Inmiddels hebben 99 van de 355 gemeenten een decentralisatie-uitkering aangevraagd voor het opstellen van een kerkenvisie (30%). Hiermee wordt nagedacht en gesproken over 2.885 van de 7.088 kerkgebouwen (40%). Het aangevraagde budget tot nu toe: €4.225.000 (45%) van de beschikbare 9.5 miljoen.

Er zijn drie categorieën decentralisatie-uitkeringen. Gemeenten met 1-19 kerkgebouwen ontvangen € 25.000,-, 20-39 kerkgebouwen € 50.000,- en gemeenten met 40+ kerkgebouwen komen in aanmerking voor € 75.000,-. De verdeling van de 99 gemeenten is hieronder te zien in de diagram.

Overzicht kerkenvisiegemeenten met aantallen kerken

De aanvragen per provincie zijn sterk wisselend. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen:  de opgave voor de kerkgebouwen in een bepaald gebied (meer/minder problematiek), samenwerking binnen een provincie (gezamenlijk optrekken stimuleert), andere prioriteiten of reeds bestaande netwerken. Zowel VNG, FGM, de provincies en de steunpunten cultureel erfgoed onderstrepen het belang van kerkenvisies en ondersteunen waar mogelijk bij het opstellen van zo’n visie.

Overzicht aantallen kerkenvisies per provincie

Een aantal gemeenten is reeds eind 2018/begin 2019 gestart met het opstellen van de kerkenvisie. Deze gemeenten zijn allemaal in de afrondende fase. De ervaring leert dat 1,5 jaar een reëel tijdsbestek is voor een kerkenvisie. Recentelijk is gepeild in welke fasen de gemeenten, die bezig zijn met een kerkenvisie, zich bevinden. Dit wordt weergegeven in de volgende diagram.

Overzicht van de fases waarin de kerkenvisies zich bevinden

Gemeenten kunnen het hele jaar door een decentralisatie-uitkering kerkenvisies aanvragen. Co-financiering is niet noodzakelijk. De aanvragen verlopen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na beoordeling vindt uitkering twee keer per jaar plaats via het Gemeentefonds, in mei en september.  Als men gebruik wil maken van een uitkering per septembercirculaire, moet de indiening voor 15 juni a.s. binnen zijn.

Het aanvraagformulier moet worden ingevuld, ondertekend door de gemandateerde bestuurder en gescand opgestuurd worden naar kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl. Eventuele vragen die u hebt, kunt u ook aan dit emailadres sturen.

Download hier het aanvraagformulier.

Reacties