U bent hier

Maria Magdalena, de workshop en tentoonstelling

Jean Béraud, La Madeleine chez le Pharisien.

In een interactieve en online workshop kregen geïnteresseerden de kans zich te verdiepen in de figuur van Maria Magdalena als vorm van religieus erfgoed. Deze werd  georganiseerd in het kader van het Netwerk Religieus Erfgoed.

Bovenstaande afbeelding: Jean Béraud, La Madeleine chez le Pharisien. 1891. Parijs, Musée d’Orsay, RF 1982 55. Geschenk van de heer en mevrouw Robert Walker, 1982.

De workshop werd gegeven door Mathilde van Dijk en Andrew Irving van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Lieke Wijnia, conservator van Museum Catharijneconvent. Vanaf 25 juni is er in dit museum een tentoonstelling over Maria Magdalena te zien. Dat maakte de workshop concreet en actueel: toehoorders werden uitgedaagd na te denken over hoe zij zo’n tentoonstelling zouden vormgeven.

Patricia Cronin, Magdalen Laundry Girl, 2016.
New York, Courtesy Studio Patricia Cronin.

Wie was Maria Magdalena?

Mathilde van Dijk nam de deelnemers mee de geschiedenis in. Wie was Maria Magdalena in verschillende tijden en culturen? Het beeld dat men van haar had (en heeft) bleek erg divers: zondige vrouw die werd vergeven door Jezus, kluizenares, missionaris, apostel, geliefde van Christus en moeder van zijn kind. De meeste beelden laten haar zien als een onafhankelijke vrouw.

Museum ook een tempel?

Andrew Irving sprak vervolgens over het museum als plaats waar heilige objecten worden ondergebracht. De vraag die steeds terug komt is of objecten hierdoor hun oorspronkelijke functie en dus heilige karakter verliezen, of dat  het museum zelf ook een tempel kan zijn en de objecten hierdoor van een nieuwe dimensie van heiligheid voorzien.  

 

Verschillende rollen

Marlene Dumas, Magdalena, 1994.
Eindhoven, Van Abbemuseum, 2180. 

Ter voorbereiding van de workshop had elke deelnemer een korte presentatie gemaakt over een kunstwerk waarop Maria Magdalena verbeeld is. Er kwamen kunstwerken aan bod vanuit de middeleeuwen tot en met de eenentwintigste eeuw. De presentaties illustreerden de diverse rollen die aan Maria Magdalena worden toegeschreven. Om een paar voorbeelden te noemen: in de negentiende eeuw zien we Maria Magdalena afgebeeld als sjieke vrouw aan de voeten van Jezus terwijl de negentiende eeuwse elite van Parijs op haar neerkijkt. Maar ook als vrouw die werd tewerkgesteld in de zogenoemde Magdalene Laundries in Ierland. Of als model, geïnspireerd door Naomi Campbell.

Museumzaal inrichten

In het tweede deel van de workshop gingen deelnemers in groepjes aan de slag om een thematische tentoonstellingszaal in te richten. Dat riep vragen op zoals: welke (combinaties van) verschillende kunstwerken kunnen iets duidelijk maken over Maria Magdalena en welk verhaal wordt daarmee verteld? Belangrijk hierbij zijn niet alleen de kunstwerken zelf, maar ook hoe ze in de zaal staan opgesteld en in welke volgorde ze worden bezichtigd. Op de tentoonstelling bij Museum Catharijneconvent zal het niet alleen gaan over de verbeeldingen door en interpretaties van kunstenaars, maar ook over de verbeeldingen die bezoekers in hun hoofd hebben van Maria Magdalena. Hoe ga je als museum om met de stereotypen of vooroordelen die er over een figuur als Maria Magdalena bestaan? Ook dat was, niet in de laatste plaats, een interessante vraag binnen het kader van de workshop.

Auteur: Lois Bakker

Foto's: Catharijne Convent

Links:

Reacties