U bent hier

Plattelandskerken: Pioniersplek Nijkleaster

Nijkleaster © Anne Terpstra

Een klooster nieuwe stijl

In het Friese dorp Jorwert is sinds 2012 een plek waar men zich in alle rust kan terugtrekken uit het drukke moderne bestaan. Dit toevluchtsoord is naast een plaats van stilte en recreatie tevens een plek van ontmoeting waar de liturgie centraal staat. Een nieuw klooster dus, of Nijkleaster, op het Friese platteland. Centrum van dit pelgrimsoord is de Sint Radboudkerk, een twaalfde-eeuwse tufstenen kerk die sinds 1970 in eigendom is bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

De pioniersplek zoekt naar een nieuwe manier om het evangelie vorm te geven en biedt haar bezoekers een plek om dit te komen beleven. Hiermee levert het initiatief een bijdrage aan zowel kerkelijke als persoonlijke en maatschappelijke vernieuwing. Hoewel het Friese initiatief op protestantse leest is geschoeid, staat Nijkleaster open voor belangstellenden uit alle kerkelijke gezindtes.

Nijkleaster bestaat nu ruim drie jaar en trekt vanaf het begin af aan een groot aantal belangstellenden. Er bleek een grote behoefte aan de in de slogan beloofde ‘stilte, bezinning en verbinding’. De droom van Nijkleaster, het verwezenlijken van een protestants klooster in Jorwert als één gemeenschappelijk huis van ontmoeting en liturgie, is nog niet volledig gerealiseerd. Vooralsnog wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten die in Jorwert beschikbaar zijn: de kerk, het dorpshuis en de herberg. De Radboudkerk doet dienst als uitvalsbasis voor de vele activiteiten die Nijkleaster organiseert. Iedere woensdagmorgen staat een kloosterwandeling op de agenda, de ‘kleaster-kuier’. Elk derde weekend van de maand staat in het teken van een bepaald thema. Er wordt op zondagochtend een viering gehouden, gevolgd door een dagvullend programma.

Een teruggang in kerkbezoek hoeft niet te betekenen dat een kerkgebouw zich verwijdert van haar religieus gebruik. In Jorwert is in reactie op de ontkerkelijking juist teruggegrepen op religie. Het protestantse klooster legt in haar zoektocht naar een nieuwe beleving van het evangelie de nadruk op de rust, bespiegeling en verbinding die het geloof kan bieden. De religieuze functie van de Sint Radboudkerk wordt met dit initiatief hernieuwd en versterkt.

---

Op 12 februari vindt de studiemiddag ‘Kerken op het Platteland’ plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 te Amersfoort. De middag wordt georganiseerd door de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed in samenwerking met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en de Stichting Oude Groninger Kerken en is speciaal bedoeld voor kerkeigenaren, gemeenten en initiatiefnemers.

NB: Aanmelden is niet meer mogelijk. Het evenement en de wachtlijst zitten vol.

Reacties