U bent hier

Studenten op Summerschool

Summerschool

Hoe kunnen religieuze plekken, objecten en gebruiken hoop geven voor de toekomst? Een twintigtal studenten en jonge professionals vanuit alle windstreken bogen zich een week (van 23 tot 27 augustus) lang over deze vraag.

Foto's: Todd Weir, directeur van het Groningse Centrum voor Religie en Erfgoed

Aan de hand van verschillende lezingen en excursies werden ze uitgedaagd om in gesprek te gaan met academici, erfgoedprofessionals, vertegenwoordigers van diverse geloofsgemeenschappen en elkaar om de centrale vraag verder te verkennen en te beantwoorden.

prof.dr. August den Hollander, Hoogleraar Religieus erfgoed VU Amsterdam
August den Hollander, hoogleraar religieus erfgoed VU Amsterdam, voor de Waalse kerk in Amsterdam

Bevlogen groep

Al tijdens de eerste kennismaking werd duidelijk dat we te maken hebben met een bevlogen groep mensen die zich allemaal om eigen redenen hebben opgegeven. Daphne van der Knijff-Looman, een van de deelnemers: “Voor mij is bijzonder aan deze Summerschool dat ik meer leer over de theoretische achtergrond bij mijn dagelijkse werk. Daarbij is het waardevol om de inzichten van de andere deelnemers te horen. Bijvoorbeeld hun reactie op de Nederlandse vanzelfsprekendheid van secularisatie of het gebruik van erfgoed. Daardoor kijk ik weer met een frisse blik naar mijn oorspronkelijke visie op deze onderwerpen.” Een andere deelnemer, Frederieke van Wijk, zegt hierover: “De Summerschool is enorm waardevol om samen met verschillende stakeholders, zoals instituten, religieuze communities en de seculiere samenleving na te denken over diverse onderwerpen: wat voor waarde heeft religieus erfgoed voor een ieder? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Hoe kunnen we deze waardes inzetten om religieus erfgoed te behouden voor de toekomst maar vooral ook toegankelijk te maken in het heden?”

Studenten in gesprek

Veel vragen

Wat de studenten gemeen hebben, is een zoektocht bij zichzelf om binnen hun eigen vakgebied de religieuze context goed te interpreteren en in te zetten bij ontwerp, proces of educatie. De eerste lezingen en introductie leverden al meteen veel vragen op: wat blijft er over van de betekenis van een religieus voorwerp als deze uit zijn context wordt gehaald? Hoe gaan we om met de komende generatie die maar zeer beperkt nog kennis heeft van religie en de historie ervan? Hoe kunnen we vorm geven aan de groeiende maatschappelijke behoefte aan bezieling? En hoe gaan we om met de veranderende betekenis van religie en religieuze gebouwen in onze polariserende samenleving? Grote vraagstukken waar geen simpele antwoorden voor te vinden zijn.

Gedurende de week kwam zowel de stedelijke als de landelijke context aan bod. Aan het einde van de week presenteerden de studenten hun resultaten. Meer daarover in een volgend artikel.

Hinne Wagenaar, predikant Jorwert
Hinne Wagenaar, predikant Jorwert, in de kerk van Jorwert 

Over de Summerschool

De Summerschool combineert onderwijs, praktijk en onderzoek en is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit, Reinwardt Academie en Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Het maakt onderdeel uit van het programma van het Netwerk Religieus Erfgoed dat er op gericht is om de kennis vanuit de onderwijsinstellingen direct in te zetten voor de maatschappelijke opgave van de gebedshuizen en andere religieus erfgoed.

Zie ook:

Foto: August den Hollander

Reacties