U bent hier

TheaterKerk zoekt steun

TheaterKerk Bemmel ging in 2016 van start en maakt nu een moeilijke tijd door. Foto: Studio Kees Marcelis.

Met veel vrijwilligers en financiële steun vanuit de gemeenschap ging de TheaterKerk Bemmel in 2016 van start. Net als voor veel andere herbestemde kerken betekent ‘corona’ een flinke verliespost. En doordat de kerk nog als religieuze organisatie staat ingeschreven, loopt het wellicht ook overheidssteun mis. Voorzitter Heinink: ‘Ik blijf optimistisch.’

Honderdvijftig vrijwilligers, 75 voorstellingen per jaar naast een bonte verscheidenheid aan andere activiteiten, een goed bezochte foyer. De TheaterKerk in Bemmel opende vier jaar geleden na een ingrijpende verbouwing en restauratie. Voorzitter Misjà Heinink van het bestuur: ‘Muziekgezelschappen oefenen hier en we hebben een mooie programmering.’

Programmering geschrapt
De coronacrisis heeft voor de TheaterKerk grote gevolgen, net als voor zoveel andere kleine theaters. Tot 1 september is de programmering geschrapt. Daarnaast is de TheaterKerk in ieder geval tot 20 mei gesloten voor repetities, vergaderingen, recepties, lessen en workshops.

Wel is er de mogelijkheid om een uitvaart te houden in de kerk met een livestream voor iedereen die niet bij de ceremonie aanwezig kan of mag zijn. Omdat het bestuur de vaste huur- en pachtverplichtingen heeft opgeschort, bedraagt het verlies in deze maanden ongeveer 20 tot 25 duizend euro.

Verkeerde code
En toen kwam er de tweede domper: de TheaterKerk komt niet in aanmerking voor overheidssteun via het Noodloket. Bij de digitale aanvraag kreeg Heinink de melding dat de organisatie geen steun krijgt, omdat de TheaterKerk bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven onder de verkeerde code, die voor religieuze organisaties. Dat had moeten zijn code 90041 voor theater en schouwburgen. Religieuze organisaties vallen niet onder de regeling van de overheid.

Heinink: ‘Destijds zagen we wel dat we een verkeerd nummer hadden, maar we hebben daar nooit werk van gemaakt, omdat het niet belangrijk leek.’ Het bestuur heeft het RVO, belast met de uitvoering van de overheidssteun, inmiddels gevraagd om herziening van de beslissing. ‘Het gaat om maximaal vierduizend euro’, zegt Heinink. ‘Geen groot bedrag, maar alle beetjes helpen momenteel. Los van ons verhaal vrees ik dat meer herbestemde kerken door een verkeerde inschrijving bij de KvK met dit probleem geconfronteerd worden.’

Voorstelling in de grote zaal van TheaterKerk Bemmel.

Bewogen ontstaansgeschiedenis
De coronacrisis voegt een nieuw, onrustig hoofdstuk toe aan de al tamelijk bewogen geschiedenis van de TheaterKerk. Toen het parochiebestuur in 2012 besloot tot sluiting van zes van de zeven kerken in de omgeving, ontstond al snel het idee voor een sociaal-culturele bestemming voor de Donatuskerk, gelegen in het centrum van Bemmel (12.000 inwoners). Maar de gemeenteraad was verdeeld en wees in 2014 uiteindelijk de plannen af.

Dankzij een gift van een miljoen euro van een particuliere weldoener kwam herbestemming en verbouwing van de kerk tot een theater alsnog in beeld. ‘Die gift alleen was niet genoeg om de plannen te financieren’, zegt Heinink. ‘Maar kort daarna besloten ook twee grotere Bemmelse stichtingen ons €800.000,- te schenken.’ Een inzamelingsactie in de gemeenschap leverde ruim twee ton op en onder meer de provincie deed nog een forse bijdrage.

Jeugddans in de foyer. 

Cabaret, muziek, dans en film
In een tijdsbestek van nog geen jaar werd de Donatuskerk in nauwe samenwerking tussen (onder)aannemers en vrijwilligers omgebouwd. Eind oktober 2016 opende de TheaterKerk de deuren. De eerste voorstelling, een week later, was van cabaretier Freek de Jonge.

De programmering bevat theater, cabaret, dans, muziekvoorstellingen en films. ‘Gemiddeld is de grote zaal met 232 stoelen voor driekwart gevuld’, vertelt Heinink trots. ‘Deze en de andere zalen worden verder verhuurd voor repetities van muziekgezelschappen, een theaterschool. Er worden yogalessen gegeven en recepties en vergaderingen gehouden.’ Alles kan door de inzet van 150 vrijwilligers, die zorgen voor onderhoud en beheer, theatertechniek, opbouw van het podium, schoonmaken van de ruimtes en het draaien van bardiensten.

Verbinding in onzekere toekomst
Ondanks alle onzekerheden is de voorzitter niet somber. ‘Ik ben optimistisch. Hopelijk komen we alsnog in aanmerking voor steun. Het zou van de zotte zijn als dat ons wordt onthouden op basis van een code.’ Los van de overheidssteun moet de TheaterKerk nadenken over de gevolgen van de anderhalve meter-samenleving. ‘We vrezen dat we de binding met ons publiek verliezen’, zegt Heinink.’We hebben een trouw en vaste groep bezoekers, maar hoe ontwikkelt die band zich als we nog een aantal maanden dicht moeten blijven?’

‘We denken na over wat we op dit moment kunnen bieden. Misschien programmeren we bepaalde films die passen bij thema’s van deze tijd. We kijken of we voorstellingen kunnen uitzenden via livestreaming. Misschien kunnen we bepaalde thema’s of bijeenkomsten organiseren waar nu in de gemeenschap behoefte aan is. En daarmee hopen we het jaar door te komen. Uiteindelijk denk ik dat we het publiek niet alleen moeten interesseren, maar ook verbinden. Daar is in deze tijd meer dan ooit behoefte aan.’

Pubquiz in de foyer.

Reacties