U bent hier

Toelichting projecten Open Kerken en Kloosters

Dorpskerk te Wilp

Het programma Open Kerken en Kloosters stelt een aantal ambitieuze organisaties met visie in staat hun kerk(en) of klooster(s) op een onderscheidende manier voor een groter en breder publiek open te stellen. Uit 54 ontvangen aanvragen zijn 7 deelnemers geselecteerd die hun publieksbereik willen verruimen. Open Kerken en Kloosters wordt vanuit de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Museum Catharijneconvent en VSBfonds.

Grote Kerk te Elst (Gld.)

Op dit moment wordt voor de Grote Kerk een masterplan ontwikkeld met oog op een eventuele her- of nevenbestemming. De Protestante gemeente Elst wil het gebouw breder gaan inzetten in de samenleving. Rondom de kerk spelen verschillende (historische) verhalen, waarvan de ondergrondse Romeinse tempel het opvallendst is. De Protestante gemeente wil graag haar verhalen delen, maar weet nog niet goed hoe ze deze kan presenteren. Het doel van deelname aan dit project is dan ook om een museaal concept te ontwikkelen voor het gebouw dat gekoppeld kan worden aan het masterplan.

Dorpskerk te Wilp

De Dorpskerk in Wilp wordt geëxploiteerd door stichting Behoud Dorpskerk Wilp in samenwerking met de eigenaar, de Protestantse Kerk. Deze exploitatie is succesvol door hun podium van kunst en cultuur; er worden veel lezingen en concerten georganiseerd in het gebouw. Het centrale probleem van de stichting is dat er teveel gewicht op de schouders van te weinig mensen ligt. De in 2013 opgerichte organisatie moet op dit moment een stap maken van de initiatieffase richting de bestendigingsfase en continuïteit. Er is echter sprake van een klein vrijwilligersbestand en een bestuur waarin de komende jaren enkele leden gaan aftreden. Hoe vindt je nieuwe, capabele bestuursleden en kun je de organisatiestructuur verstevigen? Met deze vraag gaat de stichting in dit programma aan de slag.

Prinsekerk te Rotterdam

De Prinsekerk is gelegen in de wijk Blijdorp in Rotterdam. De stichting Stadsklooster wil het gebouw verder openstellen door sociale activiteiten te combineren met zingeving. De stichting is in de opstartfase en vraagt zich af hoe je een vrijwilligersbestand opbouwt en rond het gebouw sociale binding kan creëren. Deze vraag hangt ook sterk samen met het activiteitenprogramma. De kern voor deze deelnemer is het realiseren van een toekomstvisie: Hoe krijg je een beginnend initiatief een stap verder richting een gefundeerd projectplan?

Oud-Katholieke Schuilkerk te Delft

De Schuilkerk op het Bagijnhof in Delft is eigendom van de Oud Katholieke parochie Delft. Voor de parochie is het onderhoud van de kerk een zware last. Recentelijk is er de Stichting Vrienden Schuilkerk Bagijnhof opgericht met als doel behoud van het gebouw. Het is een klein, intiem gebouw waarin, naast de wekelijkse erediensten, wordt de kerk gebruikt voor bijvoorbeeld concerten en geluidsopnamen. Naast het verwerven van financiële middelen wil de vriendenstichting de kerk vaker open stellen voor publiek en de bekendheid van deze historische parel in de binnenstad van Delft vergroten. De stichting heeft een brede opstartvraag: Hoe pak je een bredere openstelling strategisch aan? Programma-ontwikkeling in alle opzichten is nodig, op het gebied van activiteiten en vrijwilligers. De stichting hoopt dat deelname aan dit project resulteert in een toekomstvisie.

Synagoge te Meerssen

De Synagoge staat sinds 1853 in Meerssen en is één van de vier overgebleven synagogen in Limburg. Op dit moment dient het gebouw als een memorial voor de Joodse gemeenschap. De stichting Synagoge Meerssen heeft het gebouw in beheer en is opgericht met als doel het gebouw in stand te houden. Zij treedt op dit moment puur op als verhuurder. Het bestuur worstelt met de vraag hoe het gebouw meer opengesteld kan worden. Het verhaal dat het in het gebouw verteld wordt (bijv. de Joodse geschiedenis tijdens de WOII) leent zich niet altijd voor multifunctioneel gebruik. Hoe kun je multifunctioneel gebruik mogelijk maken in een niet z’n multifunctioneel gebouw?

Kloosters St. Josephberg en Antonius van Padua te Megen

De kloosters in Megen worden respectievelijk door Clarissenzusters en Minderbroeders bewoond, maar beide entiteiten worstelen met hun toekomst en de instandhouding van de gebouwen. Dat beide kloosters nog bestaan uit levende entiteiten is het grootste unique selling point. De stilte van de kloosters, spiritualiteit, meditatie; zaken waar de zusters en broeders goed in zijn, is een aantrekkelijke factor. Hoe kun je deze sterke eigenschappen verder ontwikkelen naar een product?

Regiobreed project met zes kerken uit de Middenpeelweg

De Stichting Dorpsoverleg Elsendorp wil in samenwerking met de bewoners van zes dorpen kijken welke rol het kerkgebouw heeft binnen de bestaande gemeenschappen. Ze willen graag komen tot ideeën voor her- of nevenbestemming, om zo de leefbaarheid in de dorpen te vergroten. De Middenpeelweg is een krimpregio met een agrarisch karakter, waarin nog weinig lokale geschiedenis is opgetekend. Kunnen de kerkgebouwen een rol spelen in het ontsluiten van deze geschiedenis? Ontsluiting kan bijdragen aan een hechtere community en draagvlak creëren voor het behoud van de gebouwen. Door deelname aan het project hoopt de stichting meer zicht te krijgen op de manier waarop (lokale) cultuurhistorie kan worden ontsloten en kan worden ingezet om de leefbaarheid te vergroten. Dit kan als middel gebruikt worden om belangstelling en draagvlak voor de aanwezige kerkgebouwen te creëren. De provincie Noord-Brabant is ook bij dit project betrokken en faciliteert menskracht.

Reacties