U bent hier

‘Inspireer en leer van elkaar!’

dinsdag 28 mei 2019 - 13:10

Er zijn regelmatig diensten in de Rotterdamse Laurenskerk, maar om voldoende inkomsten te generen wordt de kerk ook verhuurd. Voor deze nieuwjaarsreceptie, bijvoorbeeld.

‘Kijk het kunstje af van je collega, maar plaats dat altijd in lokaal perspectief: wat op de ene plaats werkt, hoeft elders niet zo te zijn.’ Frank Migchielsen, directeur van de stichting Laurenskerk Rotterdam, vertelt in deze blog waarom het delen van kennis voor zijn stichting zo belangrijk is.

“Hoera, we hebben een kerk! Help, wat doen we daar dan mee?” De stichting Laurenskerk - in de volksmond Laurenskerk Rotterdam of kortweg Laurens - werd in 1989, dus dit jaar precies 30 jaar geleden, in het leven geroepen. Zeker in de pioniersfase was er veel behoefte aan informatie en praktische tips. Daarom is sinds de oprichting van de VBMK de stichting Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam al lid van de vereniging.

De behoefte om een andere wijze van exploitatie te gaan voeren werd al vroeg gevoeld bij grote middeleeuwse stadskerken, waaronder de Laurenskerk. Onderhoud en exploitatie van dergelijke grote monumenten vragen immers om veel inzet van mankracht, deskundigheid en veel financiële draagkracht. Daarnaast spelen grote stadskerken al eeuwenlang - naast het kerkelijk gebruik - een belangrijke rol in de stadsgeschiedenis. Gebouwd al voor de scheiding van kerk en staat, boden zij aan veel gebruikers een onderdak, maar waren ook zeker bedoeld als statusobject. Nog steeds zijn ze vaak beeldbepalend voor een stad.

Omdat de grote stadskerken zich al snel professioneel organiseerden, veelal als stichting met een bestuur en een staf van betaalde medewerkers, ontstond de behoefte om naast de VBMK met gelijkgestemden te kunnen overleggen. Daartoe werd ruim 20 jaar geleden het Grote Kerken Overleg (GKO) in het leven geroepen. Geen stichting of vereniging, maar een overlegorgaan van directeuren van stichtingen die grote middeleeuwse stadskerken beheren. Al deze bij het GKO aangesloten kerken kennen al sinds jaar en dag een multifunctioneel gebruik. Soms met een beperkte kerkelijke invulling, maar soms is er ook sprake van breed kerkelijk gebruik.

Kunstbeurs in de Laurenskerk

De Laurenskerk kent een zeer brede functie in Rotterdam. De Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum maakt - hoewel zij geen eigenaar meer zijn van het gebouw - nog zeer actief gebruik van de kerk. Zo zijn er op zondagen drie kerkdiensten en door de week twee korte kerkelijke bijeenkomsten. Daarnaast draagt de stichting zorg voor een eigen podiumprogrammering, is de Laurens van dinsdag tot en met zaterdag geopend voor bezoekers en worden torenbeklimmingen georganiseerd. Om voldoende middelen in kas te krijgen voor onderhoud en exploitatie wordt de kerk verhuurd voor onder meer rouw- en trouwdiensten, concerten, recepties, diners, congressen en ceremoniële bijeenkomsten. Die inkomsten uit de verhuur zijn - naast enkele subsidiestromen - de kurk waarop de organisatie drijft.

De veelzijdigheid van de Laurenskerk blijft niet onopgemerkt in de regio en zelfs daarbuiten, want  met enige regelmaat komt men een kijkje in de keuken nemen. Graag adviseren wij die partijen, en we geven ze altijd enkele gouden tips mee. Kijk het kunstje af van je collega, maar plaats dat altijd in lokaal perspectief: wat op de ene plaats werkt, hoeft elders niet zo te zijn. Gun kerkelijke gebruikers en exploitanten elkaar de ruimte, maar blijf altijd goed in gesprek: stuur aan op gemeenschappelijk belang en niet op de verschillen. Werk zoveel mogelijk samen met andere belanghebbenden in je directe omgeving, hetgeen draagvlak en mogelijkheden creëert.

De informatie en tips die we in onze pioniersfase hebben gekregen, geven we op deze manier graag door. We zijn daarom nog steeds actief lid van het VMBK en nemen met regelmaat deel aan de activiteiten. Met name de ‘ronde tafel gesprekken’ zijn waardevol om ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen. Oftewel: inspireer en leer van elkaar!

Taal 
Nederlands

Reacties