U bent hier

Blog - Klooster Yesse, onzichtbaar, maar van belang

woensdag 15 januari 2020 - 10:27

De plek waar ooit het Yesseklooster te vinden was

Kunnen historische kerken een rol spelen in het welzijn van een gemeenschap? Onder leiding van professor Geschiedenis van het Christendom Todd Weir gaan de studenten van de master Religie en Cultureel Erfgoed aan de Rijksuniversiteit Groningen in een reeks blogs op zoek naar een antwoord op deze vraag.

In het eerste artikel van Groningse studenten van het vak ‘Oude Kerken, Nieuwe Betekenissen’ spreken Anne Hilde Blanken en Jelle van Binsbergen met Annemiek Bos van Klooster Yesse en met dr. Mathilde van Dijk en dr. Andrew Irving van de Rijksuniversiteit Groningen.

Niets in het kale Groninger landschap in de kleine gemeenschap van Essen deed ons vermoeden dat hier vroeger iets belangrijks heeft gestaan. Gelukkig wisten wij beter. Op onze fietsen waren wij afgereisd naar dit dorpje op de grens van Haren, Groningen; om preciezer te zijn, naar een houten chalet, dat in zijn geheel dienst doet als bezoekerscentrum voor het vrouwenklooster Yesse dat hier in de middeleeuwen stond. Op die plaats zouden wij Annemiek Bos aantreffen. Zij is beheerder van dit bezoekerscentrum dat zich, net als het voormalige klooster, in haar tuin bevindt. Van dit klooster, dat een van de grootste vrouwenkloosters van Nederland was, is echter niets over en dat doet stof opwaaien bij de organisatoren van het bezoekerscentrum. Het heeft zich lastig bewezen om mensen het belang van de plek te doen begrijpen. Ze vragen zich af hoe dit erfgoed en het leven wat daar plaats vond zichtbaar gemaakt kan worden. Naast het openen van het bezoekerscentrum is één van de oplossingen het organiseren van een wandeling met een historische focus, ook wel een ‘processie’ genoemd, vanuit het Essense bezoekerscentrum naar de Martinikerk in Groningen, die verbonden waren met elkaar in de middeleeuwen. Deze processie zal plaatsvinden op 15 en 16 mei 2020.

Tijdens deze processie zullen onder andere lezingen worden gegeven, is er film en muziek aanwezig, lopen er acteurs mee in middeleeuwse rollen, en wordt er op deze manier geprobeerd het belang van de erfgoedplek te presenteren. Een belangrijk gedeelte van de processie is gefocust op het imiteren van het bezoek van de monnik Caesarius van Heisterbach aan Yesse en de Martinikerk, die van beide plekken heiligenverhalen opgeschreven heeft. Echter is de processie niet gebonden aan een religie, maar wordt Caesarius gebruikt om ‘historisch bewustzijn’ te kweken en moet het evenement het historisch belang van Yesse voor de stad Groningen net zo specifiek als de Martinikerk belichten.

Ook Dr. Mathilde van Dijk en dr. Andrew Irving, beiden werkzaam aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen, werken mee aan de processie. Zij denken dat er meer op het spel staat dan alleen historisch besef opwekken. ‘De provincie Groningen staat op dit moment aan de zijlijn van Nederland’, zo vertelt dr. Van Dijk. Groningers voelen zich achtergesteld nu er erg langzaam gehoor wordt gegeven aan de beschadigende gaswinning die vanuit Den Haag in stand wordt gehouden. Vroeger was dit heel anders. Klooster Yesse en het klooster dichtbij Aduard waren de grootste spelers in handel en monastiek leven in middeleeuws Nederland. Zoals Van Dijk het samenvatte: ‘Groningen was belangrijk.’ Het is juist die boodschap die ze de deelnemende Groningers ook als hart onder de riem willen steken. Hoewel er alleen nog sporen van het gebouw over zijn, dragen zij een deel van de Groningse geschiedenis, identiteit en trots met zich mee. En vindt er op deze bijna onzichtbare erfgoedplek een proces van betekenisgeving plaats.

Anne Hilde Blanken en Jelle van Binsbergen

Benieuwd naar wat het bezoekerscentrum in Yesse doet, of wilt u meer weten over de processie? Bezoek dan de website van Yesse of luister naar ons podcastinterview (Youtube en SoundCloud) met Annemiek Bos.

Dit artikel maakt onderdeel uit van een project over religieus cultureel erfgoed aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor meer informatie, ga naar: https://www.rug.nl/research/centre-for-religious-studies/centre-religion-heritage/


Lees voor meer informatie over deze blogserie de introductie van Todd Weir.

Taal 
Nederlands

Reacties