U bent hier

Inspiratiesessie Herbestemming Kerken

30
nov
zaterdag 30 november 2019 - 09:00 tot 13:00 | Brasserie Elisabeth Stift te Kerkrade
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Één keer per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering van VKKL plaats. Het doel is om leden bij te praten en te stemmen op ingebrachte voorstellen. Na de ledenvergadering volgt een inspiratiesessie.

Inspiratiesessie 
Eind 2018 vond in de voormalige Norbertuskerk in Horst de VKKL werksessie 'herbestemming kerkelijk vastgoed' plaats. Daaruit bleek dat dit thema echt leeft bij bewoners. Leden spraken daar de verwachting uit dat VKKL kennis verwerft en deelt, maar ook dat het bewonersbelangen behartigt richting bijvoorbeeld Bisdom Roermond. Wat zijn de ontwikkelingen van het afgelopen jaar? Daarvoor is aandacht in deze inspiratiesessie. Zo kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor het opstellen van een kerkenvisie, maar hoe kunnen ze hier de inwoners en het kerkbestuur in meenemen? Daarnaast zullen er initiatiefnemers aanwezig zijn die bezig zijn met het proces tot herbestemming of medegebruik van de kerk. Zij zullen ons van de nodige inspiratie voorzien! Dus meld je aan als je bezig bent met herbestemming van jouw kerk of als de toekomst van de kerk van jouw dorp of wijk jou bezighoudt.

Inhoud van de Inspiratiesessie
De sessie heeft als doel om te inspireren. De inspiratie komt van:

  • De gastheren van het voormalige klooster Elisabeth Stift in Kerkrade
  • VKKL, over de gezette stappen sinds december 2018
  • Har Kuijpers, Provincie Noord-Brabant; over samenwerking bij herbestemming van kerken
  • Thijs Rutten, Regioadviseur VKKL en via dorpscoöperatie Steingood Beringe betrokken bij een proces om na te denken over de toekomst van de kerk.
  • Cor Gabriëls, over het herbestemmingsproces van de kerk in Kerensheide (Stein) en Nieuwdorp
  • Vaesrade; van kerk naar dorpshuis

Programma
09.00 - 09.30 | Inloop
09.30 - 10.15 | Algemene Ledenvergadering VKKL
10.30 - 10.45 | Opening Inspiratiesessie Herbestemming Kerken
10.45 - 11.05 | Presentatie Elisabeth Stift over hun herbestemmingsproces
11.05 - 11.15 | Toelichting VKKL over de gemaakte stappen sinds december 2018
11.15 - 11.35 | Presentatie samenwerking herbestemming kerken in Noord-Brabant
11.35 - 12.35 | Interactieve inspiratie: samenwerking bij herbestemmingsprocessen
12.35 - 13.00 | Rondleiding door Elisabeth Stift 
13.00            | Lunch + Napraten

Aanmelden
Aan de inspiratiesessie kunnen maximaal 45 personen deelnemen. Meld je dus tijdig aan, en vermeld duidelijk met hoeveel personen je wenst te komen! Aanmelden kan hier.

Tags 
Kerken Limburg

Reacties