U bent hier

Kerkenvisies: een impuls voor de toekomst van monumentale kerkgebouwen in Nederland

7
feb
donderdag 7 februari 2019 - 14:15 tot 18:00 | De Wittenberg, Evangelisch Lutherse Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis, Nieuwe Keizersgracht 570, Amsterdam
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Lezingen en paneldiscussie door:

Frank Strolenberg
Programmaleider Religieus Erfgoed, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Alice Gut
Adviseur Monumenten, gemeente Utrecht

Rian Schonkeren-Hendrix
Project Manager, Franciscus Huis Weert

Charlotte van Emstede
Dagvoorzitter, Nationale Monumentenorganisatie

Naar verwachting zal in de komende jaren zo’n 30 tot 80 procent van de ruim 5.600 kerkgebouwen in Nederland minder worden gebruikt of leeg komen te staan. Het is van groot belang dat we deze monumentale gebouwen en hun bijzondere interieurs voor de toekomst behouden. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloot daarom gemeenten begeleiding te bieden bij het opstellen van een zogenaamde integrale kerkenvisie. Hierbij werken gemeenten, eigenaren van kerkgebouwen, erfgoedorganisaties en burgers actief samen aan het ontwikkelen van een strategisch visie op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen de betreffende gemeente. In 2018 heeft een zestal gemeentes binnen de Pilot Kerkenvisies gewerkt aan het opstellen van zo’n kerkenvisie. In de komende drie jaar stelt de Minister van OCW een bedrag van ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. Met ingang van 1 januari jl. is dit geld beschikbaar voor gemeenten die een integrale kerkenvisie willen opstellen. In deze NMo NU bijeenkomst zullen de sprekers vanuit de drie invalshoeken van rijksoverheid, gemeente en kerkeigenaar ingaan op het hoe en waarom van een integrale kerkenvisie: wat houdt een kerkenvisie precies in, wat kunnen we leren van de eerste ervaringen met het opstellen van een dergelijke visie, en hoe kun je de maatschappelijke functie van een kerkgebouw behouden of hernieuwen?

Programma

13.45 Inloop met koffie en thee
14.15 Welkom door Robert Quarles van Ufford, directeur Nationale Monumentenorganisatie
         Introductie door dagvoorzitter Charlotte van Emstede
14.30 Frank Strolenberg, RCE
15.10 Alice Gut, gemeente Utrecht
15.40 Intermezzo
16.00 Rian Schonkeren-Hendrix, Franciscus Huis Weert
16.30 Discussie
17.00 Borrel

Aanmelden

Graag verzoeken wij u om een e-mail te sturen aan: info@nationalemonumentenorganisatie.nl. Houd voor meer informatie de website van de Nationale Monumentenorganisatie in de gaten.

Tags 
Evenementen

Reacties