U bent hier

Provinciale voorlichtingsbijeenkomst kerkenvisies Noord-Brabant

21
feb
donderdag 21 februari 2019 - 00:00 | Noord-Brabant
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Over het waarom, hoe en wat van kerkenvisies

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale gemeentelijke kerkenvisies. De middelen worden vanaf 1 januari 2019 beschikbaar gesteld aan gemeenten die voornemens zijn om zo’n integrale kerkenvisie op te stellen. De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het aantal kerkgebouwen. Het betreft alle aanwezige kerkgebouwen, ook de niet-monumentale. Voor de uitkering – die loopt via het gemeentefonds – geldt de volgende verdeling:
            € 25.000,- voor 1 tot 19 kerken
            € 50.000,- voor 20 t/m 39 kerken
            € 75.000,- voor 40 of meer kerken
Nota bene, het is geen subsidieregeling voor afzonderlijke kerkgebouwen.

Integrale kerkenvisies
Met integrale kerkenvisies wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren,erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategisch visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Een kerkenvisie kan een bouwsteen vormen voor de gemeentelijke omgevingsvisie.

Omdat vele kerkgebouwen (nog) in eigendom zijn van kerkbesturen, is een zekere vertrouwelijkheid bij het opstellen van een kerkenvisie een belangrijk aspect.Wel is het uitgangspunt dat de resultaten van de kerkenvisie publiekelijk moeten worden gedeeld.

Maar wat houdt zo’n kerkenvisie nu precies in? En wat kunnen we leren van eerdere ervaringen? Om hier meer informatie over te geven worden er door de provinciale Steunpunten Monumentenzorg provinciale bijeenkomsten georganiseerd. Voor Noord-Brabant wordt dat gedaan door het Monumentenhuis Brabant.

Noord-Brabant: 21 februari 2019
De provinciale bijeenkomst over ‘Kerkenvisies’ in Noord-Brabant wordt op 21 februari 2019 gehouden. Waar en hoe laat, dat is nog niet bekend. Maar zet deze dag alvast in je agenda. Houd voor informatie de website van Monumentenhuis Brabant in de gaten.

Voor vragen over het opstellen van gemeentelijke kerkenvisies kunt u terecht bij h.maas@monumentenhuisbrabant.nl

Tags 
Kerkenvisie

Reacties