U bent hier

Slotsymposium Agenda Toekomst Religieus Erfgoed

8
dec
donderdag 8 december 2016 - 12:30 tot 17:30 | Grote Kerk Naarden
Toevoegen aan persoonlijke kalender
Interieur Grote Kerk Naarden

Op 8 december a.s. vindt het slotsymposium van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed plaats. Hier blikken we terug op wat 2,5 jaar samenwerking tussen zo'n 20 partijen ons gebracht heeft. Maar we kijken vooral ook naar de toekomst. Veel kerkgebouwen zullen in religieus gebruik blijven. Tegelijkertijd worden er ook veel kerken noodgedwongen gesloten, waaronder monumentale gebouwen. Velen daarvan kunnen weer een nieuwe betekenisvolle plek in de gemeenschap krijgen. Hoe ziet die toekomstige opgave er in de ogen van de meest betrokken partijen uit, en wat kan en wil men hieraan doen? Die vragen zullen tijdens het symposium centraal staan.

Vertegenwoordigers van eigenaren en beheerders van kerkgebouwen, de rijksoverheid, provincies, gemeenten, culturele en maatschappelijke organisaties geven aan wat hun visie en inzet voor het kerkgebouw in de komende jaren zal zijn. De Agenda loopt weliswaar ten einde, veel ontwikkelingen rondom de toekomst van religieus erfgoed staan nog maar aan het begin en vragen blijvende inzet van alle betrokken partijen. Het lijkt dan ook noodzakelijk de energie en samenwerking die de Agenda opleverde, vast te houden.

Agenda Toekomst Religieus Erfgoed

De afgelopen jaren bracht de Agenda onder meer een reeks aan symposia, praktische handreikingen en onderzoeken voort. Het versterkte het zo belangrijke netwerk en droeg bij aan het kweken van meer onderling begrip en vertrouwen. De Agenda genereerde regelmatig media-aandacht, bracht discussies op gang en beheerde een digitaal platform over religieus erfgoed. Ook werden deelprojecten opgezet zoals 'Adopteer een Kerk' en 'Open Kerken en Kloosters' die initiatiefnemers ondersteunen bij hun inzet om het kerkgebouw een nieuwe toekomst te geven, al dan niet in religieus gebruik. 

Kortom, er is veel moois om op terug te kijken, maar er is ook grote behoefte om vooruit te kijken. De afsluiting van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed als de start van het vervolg!

Programma

12.30 uur    Inloop met broodjes

13.30 uur    Opening door dagvoorzitter Mirjam Blott, projectleider Agenda Toekomst Religieus Erfgoed, gevolgd door welkom door Marlo Reeders, Directeur Stichting Grote Kerk Naarden
                                
13.40 uur    Opbrengsten van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed door Frank Strolenberg, programmamanager Agenda TRE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed    

13.50 uur    Video: De praktijk in beeld

13.55 uur    De praktijk aan het woord: in gesprek met inspirerende kerkeigenaren en initiatiefnemers    

14.10 uur    Verbinding naar de toekomst: een gezamenlijke strategie voor het religieus erfgoed, geïntroduceerd door Mirjam Blott        

14.20 uur    Video: Partners over verbinding naar de toekomst                            

14.30 uur    Verbinding naar de toekomst: differentiatie van waarden
Invalshoek vanuit de Rijksoverheid door Susan Lammers, directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De praktijk in de provincie door Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur provincie Noord-Brabant.

14.50 uur    Pauze

15.20 uur    Verbinding naar de toekomst: de kerken aan zet
Door Peer Houben en Jaap Broekhuizen vanuit de gezamenlijke kerken (CIO-K).

15.40 uur    Verbinding naar de toekomst: de tien geboden bij tussentijdse- en herbestemming
Door Brigitte Linskens, Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen en Sylvia Pijnenborg, BOEI.

15.50 uur    Verbinding naar de toekomst: de gemeente aan zet
Door Jeroen van Spijk, wethouder RO en Monumenten gemeente Haarlem, voorzitter bestuurlijk platform Federatie Grote Monumentengemeenten.

16.00 uur    Debat over de toekomst van het religieus erfgoed

16.30 uur    Afsluiting

Tot 17.30 uur    Borrel

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor het symposium

Informatie

Datum en tijdstip: 8 december 2016, 12.30-17.30 uur
Locatie: Grote Kerk Naarden
Entree: gratis

Foto: Interieur Grote Kerk Naarden (Ziko van Dijk, CC BY-SA 4.0)

Tags 
Evenementen

Reacties