U bent hier

Agenda: opmaat naar 2016

woensdag 4 november 2015 - 10:23
kerk in steigers

Vanuit de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed wordt hard toegewerkt naar het oogstjaar 2016. De aan de agendapunten gekoppelde werkgroepen, waaraan vertegenwoordigers van de agendapartners deelnamen, hebben aanzet te geven tot een activiteitenprogramma dat tijdens het symposium op 6 november a.s. wordt gepresenteerd.

Het programma bestaat onder andere uit een reeks rondetafelgesprekken, debatten, expertmeetings en symposia. Ook een belangrijk onderdeel is de lancering van een digitaal platform Religieus Erfgoed van waaruit een landelijke kennisbank wordt ontwikkeld. Het project ‘Adopteer een kerk’ volgt en begeleidt een aantal kerken in hun transitieproces naar een nieuwe bestemming. En samen met VSBFonds werken we toe naar een coachingproject voor kerken met ambities voor vernieuwende publieksopenstelling.

Handreikingen om kerkeigenaren door het woud van wet- en regelgeving tijdens exploitatie of afstootproces te loodsen en rondom het thema financiën zijn momenteel in voorbereiding. We kijken uit naar de bijzondere publicatie ‘Voor de Eeuwigheid. Bijzondere kerkinterieurs in Nederland’, een project waarin onder meer Museum Catharijneconvent en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samenwerken. En samen met UNWT(ourism)O, Museum Catharijneconvent, het Centrum voor Religieuze Kunst Vlaanderen, Future for Religious Heritage en het Joods Historisch Museum bereiden we een internationaal meerdaags congres Religieus Erfgoed en Toerisme voor. Dit zal in het najaar van 2016 in Utrecht en Amsterdam plaatsvinden.

We koersen erop om eind 2016 de Agenda af te sluiten met waar mogelijk werkbare afspraken tussen betrokken partijen rondom het behoud en afstoting van de kerken en kloosters in Nederland, een stevig politiek en maatschappelijk draagvlak en met een geborgde landelijke kennisvoorziening en een actief netwerk waaruit ook vanaf 2017 kennis en ervaring kan worden geput.

Tot ziens op 6 november in Hilversum!

Mirjam Blott, projectleider Agenda Toekomst religieus Erfgoed

Reacties