U bent hier

Brochure Parade van Plattelandskerken beschikbaar

zaterdag 13 februari 2016 - 16:28

Op de bijeenkomst over plattelandskerken in Amersfoort zag de brochure 'Parade van Plattelandskerken. Vijfentwintig inspirerende voorbeelden voor het in stand houden van kerkgebouwen' het licht. Het in stand houden van kerkgebouwen in Nederland is steeds moeilijker en al helemaal op het platteland. Door demografische krimp verdwijnen voorzieningen, ontstaan economische problemen en komt de leefbaarheid onder druk te staan. Het traditionele kerkbezoek neemt af en de kerken lopen leeg. Maar als zekerheden gaan schuiven wordt het overeind houden van de eigen dorpskerk door de bewoners vaak gezien als van wezenlijk belang. Hier ligt immers een belangrijk deel van de ziel van het dorp: een gezamenlijk verleden dat de identiteit van het dorp weerspiegelt.

Exploitatie en onderhoud van een zo specifiek gebouw als een kerk is geen sinecure. Maar toch, in diverse dorpen in Nederland lukt het. De ervaring leert dat het denken in termen van krimp en verlies kan worden omgezet in zelfbewustzijn en trots. De kerken vormen opnieuw het hart van het dorp en zorgen voor dynamiek op spiritueel, cultureel en soms ook op economisch vlak.

Deze brochure, een parade van plattelandskerken, toont vijfentwintig inspirerende voorbeelden voor het in stand houden van kerken. Ze schetsen een beeld van de verschillende soorten initiatieven die ertoe hebben geleid dat de dorpskerk overeind kon blijven, al dan niet in religieus gebruik. De voorbeelden liggen verspreid over Nederland.

De thema’s die aan de orde komen zijn praktisch ingestoken: initiatief, organisatie en draagvlak, een gezonde exploitatie door kosten te verlagen óf door inkomsten te verhogen, creatief financieren, en ten slotte marketing en communicatie. Veel van de voorbeelden die in de brochure aan de orde komen scoren goed op meerdere van deze thema’s. Dat is gelijk ook de eerste les die kan worden getrokken. Je moet inzetten op ál deze aspecten wil je het als kerk redden.

Een tweede les - en dat spat er vanaf als u zich in de voorbeelden gaat verdiepen - is het enthousiasme, de energie en de trots die de eigenaren en initiatiefnemers tentoon spreiden als ze over hun kerk spreken. Het is vooral deze betrokkenheid die als een rode draad door alle voorbeelden heen loopt en die ook nodig lijkt voor het voortbestaan van onze kerken.

De brochure (te downloaden aan rechterzijde) is een gezamelijke uitgave van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.

Reacties