U bent hier

Energiescans gezocht: Help ons met het onderzoek naar energieadviezen voor kerkgebouwen

donderdag 15 november 2018 - 15:15

Voor grote monumentale gebouwen, zoals kerkgebouwen, is de energierekening een grote kostenpost. Ook laat het comfort in kerken vaak te wensen over waardoor het moeilijk is om (aanvullende) activiteiten te organiseren. Kortom, kerken zijn er enorm bij gebaat als zij hun energiegebruik goed kunnen beheersen. Het laten maken van een zogenaamde energiescan kan een goed begin zijn om inzicht te krijgen waar voordeel te behalen is en welke maatregelen te treffen zijn.

De ervaring leert echter dat energiescans niet altijd nagevolgd worden. Daarom start de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een onderzoek naar de effectiviteit van energiescans met de vragen:

  • Waarom worden adviezen uit de scans wel of niet opgevolgd?
  • En als adviezen wel worden opgevolgd: wat beviel goed en wat viel tegen?

De lessen die te leren zijn uit de analyse van de scans en ervaringen, geven wij uiteraard terug. Wij willen de lessen uit de analyse gebruiken om aanvragers én opstellers van energiescans te helpen om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.

Daarom de volgende vraag: heeft u een energiescan voor een kerkgebouw laten verrichten of gemaakt, dan zijn wij zeer geïnteresseerd in deze scan en in uw ervaringen. Voorwaarde is wel dat de scan niet ouder is dan 6 jaar.

Graag uw scan, met contactgegevens, graag voor 26 november 2018 opsturen naar onderstaand (email)adres. Uiteraard geldt dat al uw gegevens vertrouwelijk behandeld zullen worden en dat de uitkomsten van het onderzoek anoniem zullen worden gepresenteerd. Stuur uw scan op naar:

Secretariaat Duurzaam & Religieus Erfgoed
tav m.sukking@cultureelerfgoed.nl

Of via postadres:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
secretariaat Duurzaam & Religieus Erfgoed
Postbus 1600
3800 BP  AMERSFOORT

Tags 
Duurzaamheid

Reacties