U bent hier

Er hangt beweging in de lucht

woensdag 27 maart 2019 - 08:43

De eerste ronde voorlichtingsbijeenkomsten in de provincies over kerkenvisies zit er bijna op. Met nog drie bijeenkomsten te gaan, is nu al merkbaar dat er flink wat beweging op het onderwerp begint te komen. Dat is bijvoorbeeld goed te merken in het aantal aanvragen en verzoeken om informatie dat gemeenten indienen voor het opstellen van een kerkenvisie. Maar ook de kerkelijke wereld bereidt zich voor. De reacties daar zijn soms nog met de nodige terughoudendheid maar in de meerderheid van de gevallen wordt met flink wat enthousiasme gereageerd.

Vanuit de kerkelijke wereld zien we de overkoepelende organisaties zoals de bisdommen en classes hun achterbannen informeren en oproepen om de dialoog aan te gaan. Ook worden er verschillende eigen bijeenkomsten georganiseerd waarbij in eigen kring gesproken wordt over de vraag hoe men zich kan opstellen ten opzichte van een burgerlijke gemeente die een kerkenvisie wil maken. Daarbij ligt het primaat van een kerkgenootschap bij het nadenken over de visie op de eigen eigen geloofsuitoefening en de vraag welke rol de kerkgebouw(en) daarin spelen. Eerst de inhoud; dan de stenen. Vanuit zo’n visie kan een goed gesprek opgezet worden met de burgerlijke gemeente over de kerkgebouwen in de brede zin. Voor de gemeente ligt er de opgave om haar eigen visie op de betekenis van de kerkgebouwen te ontwikkelen. Cultureel, maatschappelijk (leefbaarheid!) en wellicht ruimtelijk-economisch. Het is echter nu al goed merkbaar dat er een gedeeld belang gevoeld wordt. Natuurlijk, er zijn altijd wel redenen om het gesprek niet aan te gaan, er zijn ‘beelden’ over en weer, minder goed gelukte voorbeelden en soms zijn er zelfs heftige disputen geweest. Maar het lijkt er sterk op dat we dat achter ons willen laten. Een nieuwe lente...?

Dat er geen reden is om al tevreden achterover te leunen, is echter ook duidelijk. Bij de kerkenbeurs afgelopen vrijdag werd weer eens zichtbaar hoe ingewikkeld het is om in het woud van kennis de informatie te vinden die een kerkbestuurder, gemeenteambtenaar, burger of erfgoedorganisatie nodig heeft om aan de slag te kunnen gaan met deze gezamenlijke opgave. En die kennisvraag kan gaan over een monumentenstatus, financieringsconstructies, gesprekstechnieken, duurzaamheidsmaatregelen en fiscale aangelegenheden tot en met de basisvraag: ‘waar begin ik in hemelsnaam en wie kan mij daarbij helpen?’ 

Hier zien wij ook een duidelijke rol voor het gezamenlijke programma toekomst religieus erfgoed. Achter de schermen zijn we met alle partners aan het uitzoeken hoe we de ‘kennisinfrastructuur’ zo kunnen inrichten dat iedereen straks kan vinden wat hij/zij zoekt. Ook de Steunpunten Cultureel Erfgoed, waarmee de voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd, hebben al aangegeven dat zij graag aan deze kennisinfrastructuur willen bijdragen. Kortom, een nieuw geluid hangt in de lucht, maar we zijn er nog niet. Goed om te weten echter dat er een groeiend aantal partijen is dat met u mee beweegt. Als een zwerm vogels die zich begint af te tekenen tegen de blauwe lucht.

Jorien Kranendijk
Programma Toekomst Religieus Erfgoed

Reacties