U bent hier

Hemelse klanken uit Delft

woensdag 11 februari 2015 - 08:51

Een vaste tentoonstellingsruimte geschikt voor wisselende collecties is een van de concrete opbrengsten sinds de oprichting van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft (SKED) meer dan tien jaar geleden nu. De stichting heeft als doel de Delftse kerken te helpen belangrijk roerend erfgoed voor de toekomst te bewaren. Om bezoekers te tonen wat voor prachtigs de kerken bezitten, zijn in deze ruimte in de rooms-katholieke Maria van Jessekerk regelmatig verzamelde voorwerpen vanuit verschillende denominaties te bewonderen. Het tonen van dit roerend kerkelijk erfgoed is een van de drie doelstellingen die zijn opgenomen in de statuten van SKED, naast het inventariseren welk erfgoed kerken in hun bezit hebben en het adviseren van kerkbesturen over bewaaromstandigheden en restauraties.

De Agenda Toekomst Religieus Erfgoed vroeg de voorzitter naar de succesvolle invulling van deze doelstellingen in de afgelopen jaren.

Rijke inventaris

De onafhankelijke stichting heeft in de loop der jaren een groot vertrouwen gekregen van alle Delftse kerken ongeacht de gezindheid. Dit heeft ertoe geleid dat de kerkbesturen SKED hun erfgoed laten inventariseren, want wil je ergens goed voor zorgen dan zul je moeten weten wat je in huis hebt. En dat plaatje is inmiddels bijna compleet geeft Wim van Leeuwen, voorzitter van de stichting, aan: “Twee vrijwilligers van de stichting hebben de afgelopen jaren 23 van de 32 kerken en kerklocaties (zoals kapellen) in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een opbrengst van meer dan drieduizend foto’s van roerend erfgoed en een inventarisatie van voorwerpen zoals zilvermerkjes. Ik ben net als de kerken zelf soms echt verbaasd over wat kerkbesturen zoal in hun bezit hebben!”

Aandacht voor roerend erfgoed

In Delft is door SKED de aandacht voor roerend erfgoed enorm gestegen. SKED kan daarom daadwerkelijk uitvoering geven aan haar doelstellingen. Van Leeuwen vervolgt: “Zo geven we regelmatig bewaaradviezen en kloppen kerken bij ons aan om liturgisch vaatwerk te financieren en daar hebben we diverse malen gehoor aan gegeven.

De stichting heeft drie grote ‘klussen’ opgepakt: in 2007 is op initiatief van SKED het torenuurwerk van de Lutherse kerk gerestaureerd, waar een ton in is geïnvesteerd. Met een slinger van meer dan 9 meter loopt het uurwerk sindsdien weer prima terwijl het al rond 1850 door verbouwingen stil was komen te staan. Na de uitvinding van het slingeruurwerk door Huygens was het uurwerk op deze nieuwe uitvinding aangepast. Het tweede grote project is de realisatie van de bovengenoemde museale en beveiligde ruimte voor wisseltentoonstellingen. En als derde project loopt nu het vooronderzoek naar de restauratiemogelijkheden van acht geredde kruiswegstaties van elk 2,5 bij 3,5 meter in Jugendstil uit 1926. Het rapport daarover dat in maart wordt verwacht, moet uitslag geven of en in welke mate deze te restaureren zijn, waarna deze voor tentoonstellingen beschikbaar komen.”

Draagvlak

De stichting doet er veel aan om vaste voet aan de Delftse grond te krijgen. De voorzitter schetst de succesvolle activiteiten daaromtrent: “Uiteraard is de geweldige samenwerking met de Delftse kerken essentieel, zij zijn en blijven eigenaren van het roerend erfgoed. Daarnaast heeft onze stichting zo’n 250 donateurs. Zij doneren jaarlijks een bijdrage waarmee we, naast geld van fondsen, projecten kunnen uitvoeren. Tweemaal per jaar organiseren we een zaterdagochtendbijeenkomst met interessante sprekers. We houden onze donateurs en de kerken op de hoogte via een nieuwsbrief.”

Foto: huidige tentoonstelling in de Maria van Jessekerk

Reacties