U bent hier

Ondertekening nationale kerkenaanpak op 10 november

dinsdag 30 oktober 2018 - 17:23

Op 10 november ondertekent de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, samenwerkingsafspraken met provincies, gemeenten, kerkeigenaren en verschillende erfgoed- en burgerorganisaties.

Doel van de samenwerking is een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen voor de monumentale kerkgebouwen in Nederland. Zo’n perspectief kan alleen gerealiseerd worden als alle betrokken partijen goed samenwerken. Het programma dat van 2019 t/m 2021 zal worden uitgevoerd kent vijf domeinen. Hieronder een beknopt overzicht van die domeinen waar de ondertekenaars de komende jaren mee aan de slag willen gaan:

  1. Kerkenvisie – we moedigen elkaar aan om op lokaal niveau integrale kerkenvisies op te stellen. ‘Integraal’ betekent hier dat in principe alle kerken uit de gemeente betrokken worden en dat de visie in samenspraak met alle betrokken partijen tot stand komt.
  2. Kennis – om partijen, die met religieus erfgoed aan de slag gaan, te steunen, zetten we in op het ontwikkelen en toegankelijk maken van de daarvoor nodige data en kennis.
  3. Duurzaamheid - de energierekening vormt vaak een substantieel onderdeel van de exploitatie. Om hier oplossingen voor te vinden, en tegelijk te werken aan het terugdringen van CO2, wordt een innovatieprogramma opgezet dat zich specifiek richt op duurzaamheid bij religieus erfgoed.
  4. Toegankelijkheid - als kerken vaker open zijn, kunnen meer mensen genieten van dat religieus erfgoed. Dat kan het draagvlak voor het behoud van de gebouwen vergroten, én bijdragen aan verbeterde exploitatie. Daarom zetten we in op grotere, publieke toegankelijkheid.
  5. Draagvlak – een groeiende groep jongeren komt niet of nauwelijks nog in kerkgebouwen. Dat geldt ook voor veel medeburgers met een niet-christelijke achtergrond. Deze groepen zijn daardoor minder goed bekend zijn met het belang en de betekenis van kerkgebouwen. Door hen met de rijke betekenislagen van religieus erfgoed in contact te brengen, willen we het draagvlak ervoor vergroten. Samen moeten we immers meehelpen om het religieus erfgoed de toekomst in te dragen.

Tijdens de bijeenkomst zal een magazine worden uitgedeeld waarin de 5 domeinen verder worden toegelicht en ingekleurd. De komende jaren zal op deze site regelmatig aandacht zijn voor verschillende acties uit deze domeinen. Voor meer informatie over de bijeenkomst op 10 november klik hier.

Reacties