U bent hier

Provinciale voorlichtingsbijeenkomsten kerkenvisies Overijssel, Flevoland en Zuid-Holland

woensdag 27 maart 2019 - 14:45

Het rondje provinciale voorlichtingsbijeenkomsten loopt ten einde. Afgelopen maand waren Overijssel, Flevoland en Zuid-Holland aan de beurt. Het is vooral veel snuffelen, proberen het onderwerp in de vingers te krijgen en praktische vragen te stellen. Iedere provincie heeft weer zo zijn eigen dynamiek en daarom werpt de samenwerking met de provinciale steunpunten ook zeker zijn vruchten af. Waar in Zuid-Holland en Overijssel de noodzaak tot dialoog volledig onderkend en gevoeld wordt, komt in de provincie Flevoland het historisch besef in zijn algemeenheid pas op gang. Dat vraagt ook om een andere benadering.

Wat valt op?

Ondanks de grote opgave waar we voor staan, is de sfeer over het algemeen voorzichtig positief: het feit dat er meer in gezamenlijkheid opgetrokken gaat worden, voelt goed. Dat is ook terug te zien in de nazit bij alle bijeenkomsten, waar uitgebreid met elkaar gesproken wordt.

Aan de andere kant zie je een terughoudendheid bij veel partijen om het gesprek aan te gaan. Vanuit gemeenteland zijn ‘Hoe benader je de kerkelijke partijen?, hoe kom ik in contact?, wat geef ik als reden voor gesprek?’ zijn veel gestelde vragen. De kerkeigenaren vragen veelal of ze moeten afwachten tot de gemeente langskomt. De gemeenten met ervaring in het opstellen van een kerkenvisie laten tijdens de bijeenkomsten echter juist zien dat de eerste gesprekken positief verliepen, dat ‘het ze enorm meeviel’, of dat ze verbaasd waren over de open sfeer. Ook wordt terug gegeven dat gemeenten blij zijn met signalen vanuit de kerkeigenaren zelf, omdat ze ook niet weten wat daar leeft. Kortom de oproep om gewoon het gesprek aan te gaan.

In Zuid-Holland koos men voor een interactief deel waarin men de deelnemers vroeg hun gedachte, hoop, vrees, indruk, advies, wens of verwachting te noteren. Dit heeft een heel mooi beeld gegeven van hoe een ieder er naar kijkt. Bijvoorbeeld:

  • Hoop dat we een aanpak hebben waar we als collectief iets maken wat waarde toevoegt: waarbij een ieder instaat is om over zijn eigen schaduw te springen;
  • Gedachte: Wat is de toekomst van de kerken?
  • Advies: Houd het klein en stapsgewijs!
  • Angst voor onnodig veel verdriet, onbegrip
  • Indruk: Heel, heel veel kerken en heel, heel veel betrokkenen
  • Verwachting: Kerk als nieuwe public spaces

In Overijssel viel op hoeveel publicaties, onderzoeken en daarmee kennis er al aanwezig is over het onderwerp. Daar waren ook de meeste praktische vragen en dus de verwachting dat de gemeenten in deze provincie binnenkort aan de slag gaan.

Flevoland lijkt nog te worstellen  met historisch besef: hoe kunnen gebouwen die we zelf nog hebben gebouwd met een grote mate van functionaliteit nu erfgoed worden? De pionierscultuur geeft een andere dimensie aan de omgang met gebouwen in het algemeen en kerken in het bijzonder. Maar juist Flevoland biedt een nieuwe laag in de historische ontwikkeling van Nederland en is daarmee uniek.

Voor de uitgebreide verslagen en de specifieke provinciale kennis wordt verwezen naar de provinciale nieuwsbrieven die op de website verschijnen.

Reacties