U bent hier

Steeds vaker breedte-initiatieven

donderdag 12 februari 2015 - 15:40

In de regio ontstaan langzamerhand steeds vaker gespreks- en discussiegroepen over de leegkomende kerken en kloosters die eenieder aan het hart gaan. Waar voorheen de gesprekken voornamelijk werden gevoerd over wat te doen met die ene vrije kerk, wordt nu meer gesproken over de veelheid aan vrije kerken in de omgeving en hoe daarmee om te gaan. Een greep uit de toekomende initiatieven en een verslag van een voorbije bijeenkomst.

Uit de Utrechtse Erfgoedmonitor 2014 is gebleken dat er de komende jaren, door toenemende leegstand en verval, voor de restauratieopgave van kerken naar schatting 43 miljoen euro nodig is om verdere achteruitgang te voorkomen. De ChristenUnie vindt dat het behoud van religieus erfgoed in de provincie Utrecht scherper op de kaart moet worden gezet en organiseert daarom een minisymposium met diverse sprekers en een debat tussen de zaal en de aanwezige politici en bestuurders.

Leegstand en herbestemming van kerken in Twente - 18 februari in Hengelo

Zoals bij velen inmiddels duidelijk is geworden: de kerken lopen leeg. Maar wat gebeurt er met de gebouwen? De rol van de kerk en daarmee ook de van kerkgebouwen is veranderd. Van de grote kerk midden in de stad tot aan de buurtkerk: vele hebben hun oorspronkelijke functie verloren. Helaas staan veel kerken nu ongebruikt te wachten op een nieuwe functie of sloop. Leegstand is nooit prettig. Het gebouw wordt niet meer onderhouden, de eigenaar weet niet wat ermee moet gebeuren en de omgeving verloedert. Toch zijn er genoeg voorbeelden waar het heel anders is gelopen. Kerken kunnen dus wel degelijk hergebruikt worden, maar daar komt wel wat bij kijken.

Lege kerken, volle kerken: inspiratielezing - 26 februari in Tilburg

De katholieke identiteit van Tilburg is veranderd, wat betekent dat voor de stad? En wat betekent dat voor de bijbehorende vrijkomende leegkomende kerkgebouwen en kloosters? Wat komt er voor in de plaats? Om tot oplossingen te komen is het volgens de organisatie CAST nodig om eerst de juiste vragen in beeld te krijgen. De problematiek wordt daarom breed belicht: niet alleen vanuit de architectuur, maar ook vanuit volkscultuur, sociologie en economie.
Lees verder over de inspiratielezing in Tilburg

Wat is de toekomst van onze (dorps)kerk? - 12 maart in Marienheem

De toekomst van onze gemeenschap en daarbij van onze kerk(en) ligt in onze eigen handen. Hoe gebruiken we deze (gemeenschaps)gebouwen nu? Een gebouw dat niet goed gebruikt wordt moet later gesloten, misschien zelfs afgebroken worden. Zelfs als het ons dierbaar is als erfgoed dat we van vorige generaties hebben ontvangen. We kunnen samen aan de toekomst van de (geloofs-)gemeenschap, kerk en dorp werken. Welke toekomst zien we, waar willen wij samen aan werken? Met wie kunnen we daarin samen werken? Een thematische werkbijeenkomst met werkwinkels.
Meer informatie over deze werkbijeenkomst

Toekomst kerkgebouwen in De Peel

Eind januari werd in de Peel een seminar gehouden om partijen bij elkaar te brengen, de krachten te bundelen en samen na te denken over de toekomst van kerkgebouwen in hun streek. Uit de discussie kwam naar voren dat het belangrijk blijft aan jongeren door te geven wat de bezieling was van deze kerkgebouwen. Concreet wil men een top tien van kerken opstellen met de hoogste maatschappelijke waarden in de Peel. Die lijst kan leiden tot bewustwording en discussie.
Lees verder over de opbrengst van het seminar op 30 januari

Reacties