U bent hier

Terugblik: provinciale bijeenkomst kerkenvisies Noord-Nederland

woensdag 24 april 2019 - 15:45

Donderdag 18 april vond de provinciale bijeenkomst kerkenvisies plaats voor de drie noordelijke provincies, Groningen, Friesland en Drenthe. De drie steunpunten hebben samen met de RCE op de grens van de drie provincies, het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis, de ochtend besteed aan de kerkenvisies. De middag stond in het teken van begraafplaatsen en kerkhoven. Corrie Boer, coördinator Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed, en Dick Bloemhof, coördinator Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, vertellen over de bijeenkomst.

Een gezamenlijke bijeenkomst

Er is gekozen voor een gezamenlijke bijeenkomst, om een substantiële groep gemeenten bij elkaar te krijgen, die elkaar (Drents, Gronings en Fries) bovendien niet zo goed kennen. Zodat er ook op die wijze uitwisseling van kennis zou kunnen plaatsvinden. Dick Bloemhof: ‘Voor ons gezamenlijke noordelijke project Noordergraf moesten we ook een bijeenkomst beleggen met dezelfde doelgroep. Daarom hebben we er één (religieuze) dag van gemaakt.’ Corrie Boer vult aan: ‘Voor wat Groningen betreft bleek in het najaar 2018 dat er weinig animo onder de Groningse gemeenten zou zijn voor het organiseren van een provinciale bijeenkomst over kerkvisies. Bovendien zijn de kerkgenootschappen (en ook het Bisdom) grensoverschrijdend. Alleen kun je sneller, samen kom je verder.'

Dick: ‘Als dit afzonderlijke bijeenkomsten waren geweest hadden we niet zoveel deelnemers gehad: in totaal meer dan 90. Én we hadden ook niet kunnen bereiken wat we nu wel hebben gedaan. Daarnaast wilden we als drie noordelijke steunpunten ook iets gezamenlijks organiseren, hetgeen zeer goed is bevallen.’

Kennis en uitwisseling

Zowel Corrie als Dick hebben een erg positieve indruk van de ochtend. Dick: ‘Van de deelnemers kregen we terug dat zij hebben gekregen waarvoor ze gekomen waren: kennis en uitwisseling. De ervaringstafels leverden daarbij interessante discussies op. Bijvoorbeeld over of een kerkhof een verdienmodel kan zijn.’

Een kerkenvisie, waarom zou je dat niet willen!?

Welke uitspraak is hen het meest bijgebleven uit de deelsessies? Corrie: ‘Blijf niet met je problemen binnenshuis. Ga naar buiten, maak dit kenbaar, zorg dat het niet langer het probleem van de kerkelijke gemeenschap is.’ Dick: ‘Het moet bij gemeenten niet alleen een ‘erfgoedfeestje’ blijven!’

Ook de uitspraak die Rodina Fournell, coördinator van steunpunt Drenthe, tijdens de bijeenkomst deed was sprekend: ‘Een kerkenvisie, waarom zou je dat niet willen?!’

Gemeenten moeten verantwoordelijkheid nemen

Aan gemeenten wil Dick nog wel iets meegeven: ‘Je ziet nu talloze (commerciële) bureaus en zzp-ers zich op de markt van de kerkenvisies begeven. Daarbij heb ik wel een punt van zorg over de tijd die ervoor genomen gaat worden en het resultaat. Het zou mooi zijn als we de gemeenten bewust kunnen maken van het belang van een uitvoering “in eigen beheer”. Om het echt te kunnen laten beklijven bij gemeenten en ze verantwoordelijkheid te laten nemen door erfgoedbeleid te maken, zou de kerkenvisie – in ieder geval deels – door de gemeenten zelf moeten worden uitgevoerd.’

De uitkomsten en informatie van bovenstaande bijeenkomst zal binnenkort in de provinciale nieuwsbrief verschijnen.

Reacties