U bent hier

Terugblik: provinciale voorlichtingsbijeenkomsten kerkenvisies Zeeland en Brabant

woensdag 27 februari 2019 - 08:59

De provinciale voorlichtingsbijeenkomst kerkenvisies in Zeeland

In februari bezochten geïnteresseerden de voorlichtingsbijeenkomsten over kerkenvisies in Zeeland en Noord-Brabant. Wat is daar besproken? 

Het programmateam Toekomst Religieus Erfgoed reist de eerste drie maanden van 2019 door het land om meer informatie te geven over het wat, hoe en waarom van een kerkenvisie. In elke provincie vindt er, mede georganiseerd door de steunpunten cultureel erfgoed, een voorlichtingsbijeenkomst plaats. Met als uiteindelijke doel dat gemeenten straks samen met kerkeigenaren aan de slag kunnen gaan met een kerkenvisie. Klik hier voor de data van de bijeenkomsten.

Op 14 februari was het de beurt aan provincie Zeeland. In de Open Havenkerk te Oost-Souburg kwamen zo’n 60 deelnemers bijeen om de situatie in Zeeland te bespreken en te bekijken in hoeverre een kerkenvisie een bijdrage kan leveren aan deze situatie. In groepjes werd uiteengegaan om met elkaar een aantal vragen door te nemen. Toen duidelijk werd dat een kerkenvisie over de toekomst gaat van alle kerkgebouwen, dus ook over de toekomst van kerkgebouwen in religieus gebruik en de opgaven die daar spelen, nam het animo toe om er mee aan de slag te gaan. Opvallend was de brede aanwezigheid van vertegenwoordigers van kerkbesturen. Dat gold ook voor de bijeenkomst in Noord-Brabant waar behalve de classis van de PKN ook de bisschop van ‘s-Hertogenbosch acte de présence gaf.

In Brabant werd gekozen voor een ‘bestuurlijke’ aftrapbijeenkomst in de Abdijhof Mariënkroon te Nieuwkuijk op donderdag 21 februari. Deze bijeenkomst krijgt een vervolg in vier regiobijeenkomsten om een bredere groep te informeren.

Tijdens de bijeenkomst met zo’n 90 deelnemers in Nieuwkuijk kwamen sprekers vanuit verschillende invalshoeken ruim aan bod (overheid, Bisdom Den Bosch en PKN, vereniging Kleine Kernen) waardoor een brede scala aan belangen en zorgen over het voetlicht werd gebracht. De gemeente Oss kon als pilotgemeente -en inmiddels al een beetje ervaringsdeskundige- een aantal kritische succesfactoren meegeven. Tijdens de vragenrondes kwamen zaken aan bod, als:

  • Instandhouding van monumentale kerkgebouwen is een maatschappelijke opgave
  • vertrouwelijkheid van uit te wisselen gegevens is een aandachtspunt
  • een zakelijke blik is nodig
  • er is een duidelijk verschil tussen stedelijk en landelijk gebied
  • in hoeverre hebben burgers een stem bij kerksluitingen?

Meer informatie over de bijeenkomsten vindt u hier.

Tags 
Kerkenvisie

Reacties