U bent hier

Veel animo voor Kerkenvisies: Al 47 aanvragen in 2019

woensdag 3 juli 2019 - 08:16

Hoe geven we onze kerkgebouwen een duurzame toekomst? Een actuele vraag voor veel gemeenten in Nederland. Mede door het teruglopend kerkbezoek staan veel kerkgebouwen onder druk. Om deze markante gebouwen te behouden is actie vereist. Daarom gaan steeds meer gemeenten aan de slag met een kerkenvisie. Van 2019 t/m 2021 kunnen gemeenten bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed financiële steun aanvragen om een kerkenvisie op te stellen. Inmiddels hebben 47 gemeenten dit gedaan. 15 gemeenten hebben het aangevraagde bedrag inmiddels toegekend gekregen. De overige 32 gemeenten ontvangen dit najaar bericht over hun aanvraag. Bekijk hier alle gemeenten die een aanvraag gedaan hebben.

Snel van start

Het enthousiasme om met een kerkenvisie aan de slag te gaan is groot. Een van de gemeenten die aan een kerkenvisie werkt is Alkmaar. Carolien Roozendaal, gemeentelijk bouwhistoricus en projectleider kerkenvisie, vertelt: “omdat het college van B&W de zorg voor het religieus erfgoed heeft benoemd in het coalitieakkoord, konden we met ons team snel van start gaan met de kerkenvisie. We zijn dit voorjaar begonnen met het voeren van kennismakingsgesprekken met kerkbesturen. We leggen in de eerste fase nadruk op het in beeld brengen van de zorgpunten in onze gemeente op het gebied van religieus erfgoed en op het bouwen van een goede vertrouwensband met alle betrokken partijen. Zo werken we met elkaar naar een breed gedragen kerkenvisie.”

Aanvragen van financiële steun  

Voor de periode van 2019 t/m 2021 is 9,5 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een decentralisatie-uitkering, een uitkering van het Rijk aan lagere overheden, via het Gemeentefonds. Gemeenten kunnen het hele jaar door een decentralisatie-uitkering aanvragen. De aanvragen verlopen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Elke Nederlandse gemeente kan eenmalig in de periode 2019-2021 een aanvraag indienen.

Tags 
Kerkenvisie

Reacties