U bent hier

De Nationale Kerkenaanpak in Europees perspectief

Recent onderzoek wijst uit dat steeds minder mensen in Nederland religieus zijn. Uit de media vernemen we dat, onder andere als gevolg daarvan, kerkgebouwen noodgedwongen moeten sluiten. Maar tegelijkertijd zijn er ook geluiden die positief stemmen. Sommigen wijzen op het ontstaan van andere, nieuwe vormen van religiositeit en de groei van nieuwe geloofsgenootschappen. Ook is er steeds meer aandacht bij burgers, ondernemers en overheden voor het belang van de kerkgebouwen, met hun vaak prachtige interieurs en verhalen.

Het sluiten van kerkgebouwen voor de oorspronkelijke functie, betekent dan ook niet per definitie het verlies van het gebouw. Integendeel, Nederland koestert in toenemende mate haar kerken en kloosters. Ook kennen we een lange traditie, waarin zorgvuldige en liefdevolle oplossingen gevonden worden voor meervoudig gebruik en hergebruik van gebedshuizen.

Onlangs mochten we over onze Nederlandse benadering vertellen op een internationaal congres in Parijs. In Europa is zo’n toekomstgerichte insteek die wij in Nederland kennen voor veel landen nog relatief nieuw, maar wel noodzakelijk. Want ook in Frankrijk, Spanje of de Scandinavische landen neemt het kerkbezoek drastisch af. Daarom gaat de EU de komende jaren dan ook sterk inzetten op (her)gebruik van erfgoed: meer hierover in deze nieuwsbrief.

Tegelijkertijd ondertekenen we op zaterdag 10 november 2018 in de Stevenskerk te Nijmegen een nationaal samenwerkingsprogramma tussen overheden, kerkeigenaren, erfgoed- en burgerorganisaties. Een samenwerking die wijlen Wim Kok als pleitbezorger voor het poldermodel zou moeten aanspreken. De inzet van de samenwerking is een duurzame toekomst van ons religieus erfgoed. Zo’n vorm van brede samenwerking is ook al iets waar andere Europese landen reikhalzend naar uitkijken. Soms loont een reisje naar Parijs alleen al om van buitenaf naar ons eigen land te kijken, en te zien dat we het zo slecht nog niet doen.

Frank Strolenberg
Programmamanager Religieus Erfgoed

Nieuwsbrief nummer: 66 • Verstuurd op: woensdag 31 oktober 2018 - 09:54