U bent hier

Hoe houdt de gemeente de kerk in het midden?

De effecten van leegstaande of leegkomende kerken en kloosters zijn het meest zichtbaar en voelbaar bij de gebruikers en de direct omwonenden. In iedere dorp of stad ligt daarom een belangrijke rol voor de gemeentelijke overheid om, als spin in het lokale web, pro-actief betrokken te raken bij het zoeken naar oplossingen vanuit een ontstane of te verwachten problematiek. Welke instrumenten hebben beleidsmakers daarbij tot hun beschikking en op welke manier zetten zij die in? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de kerkenvisies die tot dusver door gemeenten zijn opgesteld? Hoe pakken gemeenten de gevolgen van leegstaand (religieus) erfgoed aan? En wat kan de gemeente doen om wrijving tussen verschillende belanghebbenden te voorkomen of op te lossen? Deze en andere interessante kwesties komen aan de orde op het symposium over gemeentelijk beleid voor kerken en kloosters op 19 mei in de Grote of Lebuïnuskerk te Deventer. Wij hopen daar met veel beleidsmakers, kerkeigenaren en andere belangstellenden van gedachten te wisselen!

Mirjam Blott
Projectleider Agenda Toekomst Religieus Erfgoed

Nieuwsbrief nummer: 66 • Verstuurd op: woensdag 20 april 2016 - 12:17