U bent hier

Op weg naar een vervolg!

Op 8 december 2016 sloten we de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed af met een feestelijk slotsymposium in de Grote Kerk Naarden. In juni 2014 ging de Agenda, op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, van start. We kunnen terugkijken op een enerverende periode waarin met veel betrokken inzet van partners op allerlei manieren is gewerkt aan het op de kaart zetten, het doorgronden van ontwikkelrichtingen en het creëren van perspectief in het licht van een goede toekomst voor onze kerken en kloosters.

Met het oog op de grote uitdagingen die nog zullen volgen is door de Agendapartners een collectieve strategie gepresenteerd. Belangrijke aandachtspunten vormen het voorzetten van de samenwerking, het centraliseren van kennis en het differentiëren van waarden. In het nieuwe jaar meer hierover. 

Heel veel dank, namens alle initiatiefnemers, aan iedereen die aan het slagen van de Agenda heeft bijgedragen. Religieus erfgoed leeft volop. Vol vertrouwen daarom op weg naar een vervolg!

Ik wens u fijne feestdagen!

Mirjam Blott, projectleider Agenda Toekomst Religieus Erfgoed

Nieuwsbrief nummer: 66 • Verstuurd op: woensdag 21 december 2016 - 09:03