U bent hier

Religieus erfgoed wint internationaal aan toeristisch belang

Het internationale congres ligt achter ons. Wij kijken daar, afgaand op de grote publieke en politieke belangstelling en de vele enthousiaste reacties van deelnemers en sprekers, met veel voldoening op terug. Ruim 200 deelnemers en sprekers uit 17 verschillende landen troffen elkaar op 6 en 7 oktober in de Utrechtse Domkerk en het Catharijneconvent. Onder de titel Religious heritage and tourism in a changing society deden zij inspiratie op en wisselden ervaringen en ideeën uit.

Alle sprekers onderstreepten dat religieus erfgoed wereldwijd een steeds belangrijkere bestemming is voor grote toeristenstromen. Zo vermeldde Taleb Rifai, secretaris-generaal van de United Nations World Tourism Organization, in zijn openingswoord dat Europa, waar het religieus erfgoed een heel belangrijk deel van het totale cultureel erfgoed uitmaakt, het afgelopen jaar meer dan 600 miljoen bezoekers vanuit de hele wereld trok. Hij bepleitte de noodzaak van duurzame toeristische ontwikkeling in het licht van de kansrijkheid van religieus erfgoed, een kansrijkheid die ook minister Jet Bussemaker in haar verhaal verwoordde.

Daarmee biedt religieus erfgoed een nog lang niet uitontwikkelde economische en maatschappelijke kans voor beheerders en eigenaren van deze bijzondere plekken, voor dorpen en steden en zelfs voor de toeristische profilering van landen. Dat is de samenvattende conclusie die kan worden getrokken na afloop van het congres. Ik zou zeggen: wordt vervolgd!

Mirjam Blott
Projectleider Agenda Toekomst Religieus Erfgoed

Nieuwsbrief nummer: 66 • Verstuurd op: woensdag 12 oktober 2016 - 10:00