U bent hier

Voorbeelden uit eigen regio

Op deze pagina is literatuur en onderzoek uit de regio verzameld.

Drenthe
Friesland
Flevoland
Gelderland
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Drenthe

 • Gods Huisjes, Drentse kerken van bescheidenheid (niet digitaal beschikbaar)
  Het zijn bescheiden, maar wezenlijke onderdelen van de Drentse historie: de kleine kerkjes waar evangelisten op soms afgelegen plaatsen het geloof predikten. Omdat veel van die kerkjes hun functie hebben verloren en niet zijn beschermd, verdwijnen ze in snel tempo. Het boek Gods Huisjes, Drentse kerken van bescheidenheid legt in woord en beeld vast wat er nog rest.

Friesland

 • Tink om é tsjerken
  In 2012 heeft de provincie Friesland een inventarisatie laten uitvoeren met als doel om ideeën te stimuleren voor het hergebruik van vrijkomende kerkgebouwen.
 • Halffabricaat Deltaplan Fryske Tsjerken
 • Op basis van ‘Tink om ‘e tsjerken is een soort ‘aanvalsplan’ opgesteld. Hierin  staan een aantal aanbevelingen om het herbestemmen van Friese kerken te bevorderen.

Flevoland

 • Voorbeelden van herbestemming

 • Overige informatie

  • Handtekeningenactie tegen sloop kerk
   Daniel Vandy uit Biddinghuizen wil dat de protestantse kerk in het dorp behouden blijft. De kerk zal gesloopt worden om ruimte te maken voor het nieuw te bouwen Multifunctioneel Gebouw (MFG). Vandy vindt het gebedshuis gezichtsbepalend voor het dorp en hij is daarom een handtekeningenactie begonnen om de sloop tegen te houden.

  • Katholieke gemeenschap gaat nieuwe kerk bouwen
   De katholieke St. Bonifatius Parochie in Almere gaat een nieuwe kerk bouwen in de Muziekwijk. Deze komt op de hoek van de Contrabasweg en de Youri Egorovweg. De kerk kan onderdak bieden aan 350 mensen.

  • Almere heeft minste kerkgangers van provincie
   Van alle kerken in de provincie zijn die van Almere het minst gevuld. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Zo'n 13 procent van alle volwassen Almeerders gaat minimaal 1 keer per maand naar de kerk. Op Urk is dat ongeveer 94 procent. 

 • Documenten

Gelderland

 • Voorbeelden van herbestemming

 • Mens in beeld

  • Bizar-bazar, Arnhem
   Mirella Kreger creëerde in de Evangelisch-Lutherse kerk in Arnhem Bizar-Bazar: een hotspot waar je kunt eten, drinken, loungen, winkelen en feesten. Ze geeft tips over succesfactoren en aandachtspunten bij de herbestemming van een kerk tot restaurant. 
 • Documenten

Limburg

 • Voorbeelden van herbestemming

 • Mens in beeld

  • Kruisherencomplex Maastricht
   Het Kruisherenklooster dreigde in de jaren negentig ondanks zijn omvang, historie en centrale ligging te verpauperen. Het complex werd deels bewoond door zwervers en was toe aan onderhoud. Camille Oostwegel, ondernemer met passie voor monumenten, kocht het om er een hotel van te maken. 

 • Monumentale interieurs

  • Basiliek van Sint Servaas, Maastricht
   De kunstschatten van de Basiliek van Sint Servaas zijn gedurende eeuwen bij elkaar gebracht en zijn tot over de landsgrenzen vermaard. Het complex vormt ook vandaag nog een middelpunt in het katholieke leven. 

  • Sint-Lambertuskerk, Horst
   De Sint-Lambertuskerk is een naoorlogs gebouw dat samen met  de middeleeuwse kerkschatten en oude beschilderde beelden, een fraai interieurensemble vormt. 

 • Documenten

  • Het Dekenaal Kerkenplan Heerlen (niet digitaal beschikbaar)
   Het Dekenaal Kerkenplan is een onderzoek naar alle 40 kerkgebouwen van het dekenaat Heerlen. Wegens het teruglopend kerkbezoek en de verwachting dat een groot deel van de gebouwen zijn deuren moet sluiten, zijn de 40 gebouwen op een aantal aspecten onderzocht, zoals bouwkundige aspecten, de sociale context, de functionele en de transformationele flexibiliteit van elk kerkgebouw. Er is ook een afwegingskader ontwikkeld.
  • Vereniging Kleine Kernen Limburg – ‘de kerk is toch van de gemeenschap’
   VKKL gelooft in de eigen kracht van de gemeenschap waarbij de wens om samen te werken met anderen
   richtinggevend is. De grote opgave bij het herbestemmen van een kerk is om recht te doen aan de specifieke cultuurhistorische betekenis van het gebouw in zijn nieuwe functie. Een nieuwe bestemming geven aan een parochiekerk is een taai, moeizaam en langdurig traject, maar met inzichtelijk maken van alle betrokkenen, projectmatig werken en heldere en open communicatie, wordt de kans van slagen groter
  • Nieuwsbrief kerkenvisies Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

 • Kerken, Kostbaar, Kwetsbaar, Kansrijk.
  Stadsherstel Amsterdam heeft i.s.m. Stichting Oude Hollandse Kerken een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek in 2011 uitgevoerd naar de mogelijkheden van negen kerken in Noord-Holland.
 • Kerken kijken in Noord-Holland. Van godshuis tot cultuurtempel
  Overzicht van diverse kerken in Noord-Holland, uitgegeven door Stichting Oude Hollandse Kerken 
 • Pilot gebruik rijksmonumentale kerken Noord-Holland (niet digitaal beschikbaar)
  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft in het voorjaar 2014 onderzoek gedaan naar het gebruik van rijksmonumentale kerkgebouwen in de provincie Noord-Holland. Dit onderzoek maakt deel uit van een aantal pilots waarin de RCE probeert meer zicht te krijgen op het actuele gebruik van gebouwde rijksmonumenten en daarmee ook op leegstand van deze gebouwen.

Overijssel

Utrecht

 • Voorbeelden van herbestemming en multifunctioneel gebruik

  • Domkerk Utrecht
   De Domkerk in Utrecht is de best bezochte ‘kerk-in-functie’ van Nederland, met 400.000 bezoekers per jaar. Nog steeds is de kerk in gebruik als religieus centrum. Er worden diensten gehouden, maar er zijn ook exposities en concerten.

  • Wonen in de St. Jakobuskerk in Utrecht
   De Oud Katholieke St. Jakobuskerk is getransformeerd tot een riante woning. Sinds 1991 waren in de kerk geen diensten meer en in de periode tot 2007 is de kerk gebruikt als showroom voor antieke meubelen en vergaderruimte. Meer informatie.

  • Westerkerk in Utrecht wordt muziekpodium en designhotel
   “Een nieuwe hotspot”, zo noemt de gemeente de Westerkerk. De initiatiefnemers willen de monumentale kerk uit 1891 aan de Catharijnekade en het bijbehorende pand aan de Bergstraat transformeren tot een multifunctioneel gebouw met een hotel, horeca en een muziekpodium.

  • Café in St. Minor Mariakerk in Utrecht
   In deze Oud-Katholieke kerk in het centrum van Utrecht huisvest sinds 2007 het Belgische biercafé Oliver.

  • Voortgaand gebruik en kantoren in de Sint Henricuskerk in Amersfoort
    In 1990 werd het schipt tot woningen omgebouwd. In 1998 - 1999 is er sprake geweest van een restauratie en verbouwing en is de kerkruimte verkleind en zijn onderdelen verbouwd tot wijkcentrum en kantoorruimte. Sinds 2014 is het kerkelijke deel van het gebouw de Sint Cornelius, parochiekerk van de Orthodoxe Parochie Amersfoort.

 • Mens in beeld

  • Metaalkathedraal, de broedplaats voor Utrechtse dromen
   Dat de Utrechtse Metaal Kathedraal het monumentale gebouw kon laten restaureren, komt mede door de bijdrage van het Restauratiefonds. Het gebouw ademt historie, met details van zowel religie als industrie, en dat willen initiatiefnemers en eigenaren Maureen Baas en Abel Tattje graag zo houden. 

  • Interview: hotel in voormalig klooster Utrecht
   In de bruisende wijk Lombok opende onlangs het parochiehuis van het nieuwe hotel The Anthony. In het kloostergedeelte zijn 61 suites en kamers, een lobby, een restaurant, een vergaderzaal en de bar te vinden. Rahima Riesebosch, de 22-jarige general manager van The Anthony, vertelt over de ontwikkeling van het hotel.

 • Documenten

  • Utrechtse visie op religieus erfgoed
   De Utrechtse gemeenteraad heeft op 12 november 2015 het college in een motie om een visie op de toekomst van religieus erfgoed gevraagd. Het doel van dit document is om die visie te verschaffen en daarbij alle relevante achtergrondinformatie te beschrijven. De stand van zaken ten aanzien van de Utrechtse monumentale kerkgebouwen wordt in kaart gebracht - huidig gebruik, verwachte leegstand en afstoting op korte en middellange termijn.
  • Verslag symposium 'Hebben leegkomende kerken in de stad Utrecht een toekomst?'
   De Commissie Cultureel Erfgoed van de Vereniging Oud Utrecht heeft op 22 september 2015 een symposium georganiseerd over de toekomst van leegkomende kerken in Utrecht. 
  • Kerkenvisie Utrecht
   In opdracht van de gemeenteraad heeft de gemeente Utrecht een visie gemaakt over de toekomst van het religieuze erfgoed in Utrecht. Daarvoor is nauw samengewerkt met eigenaren en belanghebbende partijen in de stad.
  • Kerkenvisie Utrecht: wat heeft het de stad gebracht? 
   Wat heeft de kerkenvisie de stad tot nu toe gebracht, en wat kunnen andere gemeenten van Utrecht leren als het gaat om het opstellen van een Kerkenvisie?
  • Nieuwsbrief kerkenvisies Utrecht

Zeeland

 • Voorbeelden van herbestemming

  • Café-restaurant en startende ondernemers in De Cuyperskerk in Sas van Gent
   De Cuyperskerk in Sas van Gent biedt na verbouwing ruimte aan een café restaurant en startende ondernemers.

  • Kunsttempel in Grote Kerk Veere
   Onderzoek naar de mogelijkheid om ‘hoogwaardige, culturele voorstellingen’ naar de Grote Kerk in Veere te halen, zoals filminstituut EYE en het Nationale Ballet.

  • Grote Kerk Groede
   De Grote Kerk in Groede (gemeente Sluis) heeft een meervoudig functie. Naast kerkdiensten kan men hier ook terecht voor exposities, concerten en zaalverhuur. Ook geselecteerd voor het voorbeeldenboek.

  • De Kirke Westdorpe
   De voormalige Rooms-katholieke kerk in Westdorpe heeft een brede gemeenschapsfunctie voor het hele dorp. Het gebouw biedt onderdak aan onder meer de line dance vereniging, maar ook aan de tafeltennisvereniging en de yogaclub. Ook het lokale museum heeft er onderdak gevonden en er is nog een kleine kapel. Ook is de kerk te huur voor bijvoorbeeld salsafeesten en andere evenementen.

  • Restaurant De Kleine Toren in gereformeerde kerk Baarland
   De voormalige gereformeerde kerk van het prachtige dorpje Baarland is herbestemd tot een sfeervol en culinair restaurant van de Franse Keuken. Het restaurant werkt vooral met streekproducten horend bij het seizoen.

  • Restaurant Celeste in Zuidzande
   De wederopbouw-dorpskerk van het Zeeuws-Vlaamse Zuidzande herbergt een restaurant van de Franse keuken. Bij de kerk hoort een groot terras dat feitelijk het centrum van het dorp vormt.

  • B&B in de SintAnna, de voormalig Roomskatholieke kerk van Yerseke
   De voormalige Rooms-katholieke kerk van het dorp Yerseke is tegenwoordig een goede plek om te overnachten. Naast de functie van B&B doet het kerkgebouw dienst als trouw- en vergaderlocatie en kan het gebouw gehuurd worden voor tal van andere activiteiten.

  • De Pagter Interieurs 
   De voormalige gereformeerde kerk aan de Kaai in Veere is in gebruik als een meubelwinkel.

  • Brasserie in de kerk in Kamperland
   De voormalige hervormde kerk van het Noord-Bevelandse dorpje Kamperland is sinds 2017 in gebruik als brasserie.

  • Culturele activiteiten in de Nieuwe Kerk in Zierikzee
   De Nieuwe kerk van Zierikzee wordt gebruikt voor een veelheid aan culturele activiteiten, van hiphop wedstrijden tot tentoonstellingen en zangkoren. Ook wordt de kerk soms nog gehuurd voor het houden van kerkelijke activiteiten.

 • Mens in beeld

 • Documenten

  • Kerkenvisie Sluis
   Een visie op de toekomst van de kerkgebouwen in de gemeente Sluis
  • Kerkenvisie Sluis - bijlagen
  • Historische kerken in Zeeland
   Dit pdf-bestand betreft de uitkomsten van de pilot historische kerken welke door de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland is uitgevoerd (in opdracht van de provincie Zeeland). In deze pilot zijn de problemen met betrekking tot de instandhouding van historische kerkgebouwen in kaart gebracht en geanalyseerd en worden aanbevelingen gedaan die mogelijk kunnen bijdragen aan de oplossing van deze problemen. De aanbevelingen dienen als bouwstenen voor het toekomstig provinciaal beleid in Zeeland.
    
  • De sterren van Sluis
   Dit artikel is in het eigen RCE magazine verschenen en beschrijft de manier waarop gemeente Sluis de toekomst van al haar veertig kerken in samenhang aanpakt.
  • Gemeente Sluis ligt in een krimpgebied. Hier heeft het programma ‘Kerk, krimp en kans’ van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), de RCE en provincie Zeeland ook gedraaid. Meer informatie hierover is te vinden op o.a.:

   • Verslag bijeenkomst historische kerken Zeeland
    Tijdens de jaarvergadering Platform Historische Kerken Zeeland op 22 januari was religieus erfgoed in krimpgebieden het hoofdthema. David Koren van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) vertelde hoe binnen het project ‘Kerk, krimp en kans’ religieus erfgoed via onderzoeken, activiteiten en business cases verbonden wordt met de krimpopgave in de gemeente Sluis. 

   • Kerken, Krimp en Kans
    In het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte van het Rijk heeft Erfgoed Zeeland in de periode 2014-2016 twee jaar gewerkt aan het project Kerk, Krimp en Kans om de krimpopgave van West-Zeeuws-Vlaanderen te verbinden met het religieus erfgoed aldaar. Samen met de projectpartners Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Zeeland en gemeente Sluis werden de kansen van het religieus erfgoed in beeld gebracht voor de leefbaarheid van de gemeente Sluis.

   • Kerken, Krimp en Kans. Impuls voor West-Zeeuws-Vlaanderen
    Terugblik op en resultaten van een inspirerend project.

 • Overige informatie

Zuid-Holland

Tags 
Literatuur