U bent hier

Voorbeelden uit eigen regio

Op deze pagina is literatuur en onderzoek uit de regio verzameld.

Drenthe
Friesland
Gelderland
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland

Drenthe

 • Gods Huisjes, Drentse kerken van bescheidenheid (niet digitaal beschikbaar)
  Het zijn bescheiden, maar wezenlijke onderdelen van de Drentse historie: de kleine kerkjes waar evangelisten op soms afgelegen plaatsen het geloof predikten. Omdat veel van die kerkjes hun functie hebben verloren en niet zijn beschermd, verdwijnen ze in snel tempo. Het boek Gods Huisjes, Drentse kerken van bescheidenheid legt in woord en beeld vast wat er nog rest.

Friesland

 • Tink om é tsjerken
  In 2012 heeft de provincie Friesland een inventarisatie laten uitvoeren met als doel om ideeën te stimuleren voor het hergebruik van vrijkomende kerkgebouwen.
 • Halffabricaat Deltaplan Fryske Tsjerken
 • Op basis van ‘Tink om ‘e tsjerken is een soort ‘aanvalsplan’ opgesteld. Hierin  staan een aantal aanbevelingen om het herbestemmen van Friese kerken te bevorderen.

Gelderland

 • Religieus ErfgoedWijzer Gelderland. Gids tussen regels en mogelijkheden
  De brochure biedt beknopte to-the-point informatie over de omgang met religieus erfgoed in Gelderland en gaat in op het gezamenlijk belang en de gedeelde verantwoordelijkheden van betrokken partijen, o.a. via een praktische lijst met actiepunten voor eigenaren van religieus erfgoed. 
 • Eindrapportage Lokale Agenda Religieus Erfgoed Deventer
  Na uitgebreid onderzoek en veel gesprekken is de Lokale Agenda Herbestemming Religieus Erfgoed Deventer opgesteld. Daarin zijn onder meer de gemeentebrede opgave en mogelijke taken en rollen van de overheid bij neven- en hergebruik van bijzonder erfgoed omschreven.

Limburg

 • Het Dekenaal Kerkenplan Heerlen
  Het Dekenaal Kerkenplan is een onderzoek naar alle 40 kerkgebouwen van het dekenaat Heerlen. Wegens het teruglopend kerkbezoek en de verwachting dat een groot deel van de gebouwen zijn deuren moet sluiten, zijn de 40 gebouwen op een aantal aspecten onderzocht, zoals bouwkundige aspecten, de sociale context, de functionele en de transformationele flexibiliteit van elk kerkgebouw. Er is ook een afwegingskader ontwikkeld.

Noord-Brabant

Noord-Holland

 • Kerken, Kostbaar, Kwetsbaar, Kansrijk.
  Stadsherstel Amsterdam heeft i.s.m. Stichting Oude Hollandse Kerken een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek in 2011 uitgevoerd naar de mogelijkheden van negen kerken in Noord-Holland.
 • Kerken kijken in Noord-Holland. Van godshuis tot cultuurtempel
  Overzicht van diverse kerken in Noord-Holland, uitgegeven door Stichting Oude Hollandse Kerken 
 • Pilot gebruik rijksmonumentale kerken Noord-Holland
  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft in het voorjaar 2014 onderzoek gedaan naar het gebruik van rijksmonumentale kerkgebouwen in de provincie Noord-Holland. Dit onderzoek maakt deel uit van een aantal pilots waarin de RCE probeert meer zicht te krijgen op het actuele gebruik van gebouwde rijksmonumenten en daarmee ook op leegstand van deze gebouwen.

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Tags 
Literatuur